สมัครสมาชิก

โดย วัชรา บุญสวัสดิ์

Post : 27/02/2550 23:48      Last Update: 20/10/2552 22:52
 
     

สมัครสมาชิกคลินิกโรคหืดแบบง่าย  Easy Asthma Clinic ที่นี่

124.JPG

 

โครงการเครือข่าย Easy Asthma Clinic Network เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2547 โดย ผศ. นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อที่จะช่วยให้โรงพยาบาลเล็กๆสามารถให้การรักษาโรคหืดที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยอาศัยการทำงานร่วมกันของแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร

โรงพยาบาลที่สนใจสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้โดยแจ้งชื่อ แพทย์ พยาบาล และเภสัชกรที่จะดูแลคลินิคพร้อมทั้ง E-mail address แล้วทางทีมงานจะแจ้งวันที่จะจัดอบรม การอบรมจะใช้เวลา 1 วัน แล้วโรงพยาบาลที่เป็นสมาชิกจะได้ user name และ password ที่จะสามารถเก็บข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างเป็นระบบ

การสมัครสมาชิกไม่มีค่าใช้จ่ายครับ ฟรีตลอด

เมื่อสมัครสมาชิกแล้วก็คอยดูว่าจะมีโปรแกรมการจัดประชุมที่ไหน สมาชิกก็สามารถเลือกที่จะไปร่วมการประชุมได้ ซึ่งการเข้ารับการอบรมก็ ฟรี อีกเช่นกัน

 


สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาบทความ© วัชรา บุญสวัสดิ์

     
 
ความคิดเห็นที่ 1. โดย : peerawan Email : [ peerawan33@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-02-28 23:17:24

โรงพยาบาลแม่ใจ  จังหวัดพะเยา เคยสมัครแต่ไม่ได้รับการตอบรับค่ะ..ยังสนใจที่จะเข้าร่วม
เป็นสมาชิกอยู่ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2. โดย : เชิดชาติ Email : [ chirdchart@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-03-07 07:18:52

โรงพยาบาลห้วยทับทัน ศรีสะเกษ สนใจสมัครไปแล้ว ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรต่อครับ

ความคิดเห็นที่ 3. โดย : วัชรา บุญสวัสดิ์ Email : [ watcha_b@kku.ac.th ] เมื่อเวลา :2007-03-07 21:33:44

จะมีการอบรมครั้งต่อไป เดือน พ.ค ที่ นครศรีธรรมราช  เดือน มิ.ย. ที่สุรินทร์ สามารถสมัคร
เข้าร่วมได้ 

ถ้าต้องการอบรมด่วน อาจจะมาดูงานที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่นก็ได้ทุกวันพฤหัส 

ความคิดเห็นที่ 4. โดย : เมื่อเวลา :2007-03-17 23:06:40

ถ้าต้องการเข้ารับการอบรม จะติดต่อที่ไหนคะ

ความคิดเห็นที่ 5. โดย : วัชรา บุญสวัสดิ์ Email : [ watcha_b@kku.ac.th ] เมื่อเวลา :2007-03-18 21:32:14

ติดต่อได้ที่ อ.วัชรา บุญสวัสดิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043202493
Email:  watcha_b@kku.ac.th

ความคิดเห็นที่ 6. โดย : นพ อดิศร มนูสาร Email : [ adisornm117@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-03-20 18:48:17

สวัสดีครับ  อาจารย์   โรงพยาบาลเทพา  จังหวัดสงขลา  ขอสมัครสมาชิก ครับ
รายชื่อทีมมีดังนี้ครับ
พญ.พรทิพย์ เพชรมณี
นพ.อดิศร มนูสาร
ภญ.ศศิธร พิทักษ์บุตร
นส.พัชรินทร์ นกแก้ว  (พยาบาล)
นส.นุชรัตน์ จันทโร   (พยาบาล)   
และขอสมัครเข้าอบรมเดือนพ.ค.  นี้ที่  นครศรีธรรมราชครับ    ถ้าอาจารย์ตอบรับแล้วช่วยเม
ลมาบอกหน่อยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 7. โดย : เมื่อเวลา :2007-03-22 12:13:29

สวัสดีค่ะ อาจารย์โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี ขอสมัครสมาชิก 
โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้
นพ ทวีศักดิ์ เกียรติสกุลเดชา  นายแพทย์
เภสัชกร ณัฐิยา เฉลิมนววงศ์   เภสัชกร
นางผ่องศรี ชัยนันท์วิวัฒน์      พยาบาลวิชาชีพ
 ต้องการจัดตั้ง easy asthma clinic ในโรงพยาบาลค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8. โดย : จุ้ย Email : [ juibuff2005@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-05-04 10:02:23

ข้อมูลส่งต่อให้แล้วนะค่ะ  ถ้าไม่ได้รับจดหมายเชิดร่วมประชุม กรุณาติดต่อกลับด้วยค่ะที่ 
juibuff2005@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 9. โดย : Email : [ hosp10958@yahoo.co.th ] เมื่อเวลา :2007-05-14 15:26:30

รพ.โพธิ์ไทรได้ส่งข้อมูลสมัครเข้ารับการอบรม easy asthma clinic workshop ที่จัดขึ้นในวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2550 ที่จ.สุรินทร์ แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ ไม่ทราบว่าทางรพ.โพธิ์ไทรจะได้
เข้ารับการอบรมครั้งนี้หรือไม่ (สมัครทาง mail เมื่อวันที่30/4/50 รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ารับ
การอบรม ประกอบด้วย พญ.วัชราภรณ์ เภสัชกรฉวีวรรณ คุณเบญจมาภรณ์ และคุณวิริยา)

ความคิดเห็นที่ 10. โดย : จุ้ย Email : [ juibuff2005@hormail.com ] เมื่อเวลา :2007-05-21 08:56:11

ส่งต่อข้อมูลให้แล้วนะค่ะ จะมีจดหมายเชิญประชุมถึงทางโรงพยาบาลค่ะ  และจะมีใบตอบรับ
เข้าร่วมประชุม ให้แฟลกไปที่กรุงเทพค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11. โดย : เมื่อเวลา :2007-05-22 14:13:31

โรงพยาบาลห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอสมัครเป็สมาชิกโครงการเครือข่าย Easy  Asthma 
Clinic   รายชื่อสมาชิกทีม มีดังนี้
1. นายแพทย์พรพัฒน์  ภูนากลม
2.ภญ.นัยนา   เยื้องกลาง
3.นางระดาวัลย์  แก้วกิ่ง  (พยาบาล )
4.นางจิราภรณ์   พรหมวงษ์ซ้าย (พยาบาล )
ขอเข้ารับการอบรมที่จะจัดขึ้นที่ จังหวัดขอนแก่นค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12. โดย : radawan Email : [ hauypu_ins@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-05-22 14:14:42

โรงพยาบาลห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอสมัครเป็สมาชิกโครงการเครือข่าย Easy  Asthma 
Clinic   รายชื่อสมาชิกทีม มีดังนี้
1. นายแพทย์พรพัฒน์  ภูนากลม
2.ภญ.นัยนา   เยื้องกลาง
3.นางระดาวัลย์  แก้วกิ่ง  (พยาบาล )
4.นางจิราภรณ์   พรหมวงษ์ซ้าย (พยาบาล )
ขอเข้ารับการอบรมที่จะจัดขึ้นที่ จังหวัดขอนแก่นค่ะ  
 
 


ความคิดเห็นที่ 13. โดย : Email : [ banrakdek 2005@ hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-05-26 13:37:10

โรงพยาบาลบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ ขอสมัครเป็นสมาชิกโครงการเครือข่าย Easy Asthma 
Clinic รายชื่อสมาชิกทีม มีดังนี้
1. แพทย์หญิงสุดาพร ภักดิ์ประไพ
2. แพทย์หญิงนิภาวรรณ ตติยนันทพร
3. ภญ.ปรารถนา ผาผง
4. นางสาวกิ่งกมล มนต์สวรรค์ (พยาบาล )

ความคิดเห็นที่ 14. โดย : Email : [ banrakdek 2005@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-05-26 13:48:56

โรงพยาบาลบ้านเขว้าต้องการจัดตั้ง Asthma Clinic ต้องการความอนุเคราะห์ให้ทีมจัดส่ง
เอกสารที่เกียวกับ Asthma ให้ด้วย กรุณาส่งมาที่  คุณกิ่งกมล มนต์วรรค์ บ้านเลขที่ 21/1
ม. 1 ซ. เจริญจิต อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000

ความคิดเห็นที่ 15. โดย : เมื่อเวลา :2007-05-28 13:13:42

ต้องการสมัครเป็นสมาชิก สำหรับรพ.เอกชนในกรุงเทพ จะรับหรือไม่คะ 
พญ.พาริชา เชาวลิต เปาโล สะพานควาย

ความคิดเห็นที่ 16. โดย : chonticha Email : [ tookkoka@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-07-03 13:45:00

สวัสดีค่ะ  โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี  ขอสมัครเป็สมาชิกโครงการเครือ
ข่าย Easy  Asthma Clinic   รายชื่อสมาชิกทีม มีดังนี้ค่ะ 
1. พญ. ชนกพรรณ  โชติรัตน์
2. พญ. วิจิตพร  แต้นำตระกูล
3. ภญ. ชลธิชา  อบรม
4. นางสาวสมจิต  อิ่มคล้าย (พยาบาลวิชาชีพ)
5. นางเบญจมาศ  คำเขียน  (พยาบาลวิชาชีพ)
            -ขอบคุณค่ะ-

ความคิดเห็นที่ 17. โดย : Email : [ hosp10958@yahoo.co.th ] เมื่อเวลา :2007-07-03 14:20:56

รพ.โพธิ์ไทรได้เข้าร่วมประชุมเมื่อ 27/06/50 ที่จ.สุรินทร์  อยากทราบว่าเมื่อไหร่จะได้ Login
 และpassword ค่ะ  และได้โดยวิธีไหน เช่นส่งมาให้ทาง Mail หรือทางจดหมาย หรือส่งมา
พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องมือ (Peak flow) เพราะว่าทางโรงพยาบาลเปิดใช้คลินิกในวันที่ 10   
ก.ค. 2550 นี้ค่ะ   ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 18. โดย : ภก.ปิยะ พลไกรษร Email : [ nkh043881106@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-07-04 15:28:47

 
โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอสมัครเป็สมาชิกโครงการเครือข่าย Easy 
Asthma Clinic   รายชื่อสมาชิกทีม มีดังนี้
1.นายแพทย์วรวิทย์ เจริญพร(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี)
2.นายปิยะ  พลไกรษร (เภสัชการ)
3.นางมนต์รัตน์ ภูกองชัย  (พยาบาล )
4.นางสาวนภวรรณ ภูขาว (พยาบาล )
5.นางสมร แสนดาหมื่น
ขอเข้ารับการอบรมที่จะจัดขึ้นที่ จังหวัดขอนแก่นค่ะ 

ความคิดเห็นที่ 19. โดย : จุ้ย Email : [ juibuff2005@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-07-07 11:20:51

ตามที่ท่านได้สมัครสมาชิก easy asthma clinic  มาแล้วนั้น หากมีการจัดประชุมเกี่ยวกับการ
จัดตั้งคลินิก  ทางเครือข่ายจะส่งรายละเอียด ทาง e-mail  ถึงท่าน และ จะส่งจดหมายไปทาง
โรงพยาบาล ถึงผุ้อำนวยการโรงพยาบาลค่ะ  
หากท่านสนใจการจัดตั้งคลินิกอย่างเร่งด่วน จะมาดูงานที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ก็ได้ค่ะ  โดย
ติดต่อ อ.วัชรา คะ  (อ.วัชราจะออกตรวจทุกวันพฤหัสบดี โดยท่านจะสามารถมาดูการดำเนิน
งานคลินิกได้ค่ะ)

ความคิดเห็นที่ 20. โดย : จุ้ย Email : [ juibuff2005@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-07-07 11:31:11

password+ username  จะส่งให้ทาง e-mail ค่ะ (สำหรับท่านที่เข้าประชุม อบรม การจัดตั้ง
คลินิก แล้วค่ะ)

ความคิดเห็นที่ 21. โดย : Email : [ parinda.1416@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-08-22 16:46:23

รพ.บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิขอสมัครเป็สมาชิกโครงการเครือข่าย Easy Asthma Clinic   
รายชื่อสมาชิกทีม มีดังนี้
 1.แพทย์หญิงสุดาพร ภักดิ์ประไพ
 2. แพทย์หญิงนิภาวรรณ ตติยนันทพร
 3. ภญ.ปรารถนา ผาผง
 4. นางสาวกิ่งกมล มนต์สวรรค์ (พยาบาลวิชาชีพ )
 5.นางอุบลรัตน์  หล่าอ้น  (พยาบาลวิชาชีพ )
 6.นางปรินดา พุ่มเหกลี้ยง  (พยาบาลวิชาชีพ )
ขอเข้ารับการอบรมที่จะจัดขึ้นที่ จังหวัดขอนแก่นค่ะ  

ความคิดเห็นที่ 22. โดย : Email : [ parinda.1416@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-08-22 16:47:26

รพ.บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิขอสมัครเป็สมาชิกโครงการเครือข่าย Easy Asthma Clinic   
รายชื่อสมาชิกทีม มีดังนี้
 1.แพทย์หญิงสุดาพร ภักดิ์ประไพ
 2. แพทย์หญิงนิภาวรรณ ตติยนันทพร
 3. ภญ.ปรารถนา ผาผง
 4. นางสาวกิ่งกมล มนต์สวรรค์ (พยาบาลวิชาชีพ )
 5.นางอุบลรัตน์  หล่าอ้น  (พยาบาลวิชาชีพ )
 6.นางปรินดา พุ่มเกลี้ยง  (พยาบาลวิชาชีพ )
ขอเข้ารับการอบรมที่จะจัดขึ้นที่ จังหวัดขอนแก่นค่ะ   

ความคิดเห็นที่ 23. โดย : Email : [ ying_med006@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-09-10 19:58:16

รพ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีขอสมัครเป็สมาชิกโครงการเครือข่าย Easy Asthma Clinic   
รายชื่อสมาชิกทีม มีดังนี้
1 พญ.กมลทิพย์ ศุกลรัตน์
2.นส.บังอร เผ่าน้อย (พยาบาลวิชาชีพ )
ขอเข้ารับการอบรมที่จะจัดขึ้นที่ จังหวัดพิษณุโลกค่ะ    

ความคิดเห็นที่ 24. โดย : ภญ.สำอางค์ เกียรติเจริญสิน Email : [ meawsree@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-09-10 20:21:24

โรงพยาบาลระยอง เป็นโรงพยาบาลศุนย์ ไม่แน่ใจว่าสมัครได้หรือไม่ 
ตอนนี้มีคลินิกโรคปอดวันพุธตอนบ่ายทุกวันมีแพทย์ chest 1 คนและพยาบาล 2 คนและ
เภสัชกรอีก 3 คน ร่วมกันทำงาน จึงต้องการเสนอชื่อทีมงานให้พิจารณาค่ะ
1.พญ.บราลี สันติวุฒน์
2.นาง รุ่งทิวา บุรเทพ  พยาบาลวิชาชีพ
3.นางสมปอง ไททักษ์ส่ง  พยาบาลวิชาชีพ
4.ภญ.อารยา วิสุทธิสุนทร
5.ภญ.ชลดา  จรัสพัฒนวงศ์
6.ภญ.สำอางค์ เกียรติเจริญสิน

ความคิดเห็นที่ 25. โดย : เภสัชกรสันทัศน์ ทองงามดี Email : [ suntus_tong@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-09-11 13:49:17

จากโรงพยาบาลวชิรบารมี จ.พิจิตร ครับ เป็นเภสัชกร สนใจเข้าโครงการ กำลังเตรียมทีมอยู่ 
ครับ และเห็นว่าจะประชุมที่พิษณุโลก 24 ตค.50 จึงอยากสอบถาม
1.ไม่ทราบถ้าสมัครช่วงนี้แล้วจะสามารถเข้าร่วมประชุมในรอบนี้ได้เลยหรือไม่ เพราะเห็นว่า
ใกล้พิจิตร 
2.ผู้เข้าร่วมประชุมจำกัดจำนวนหรือไม่ เพราะต้องการให้ครบทีม
3.เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ ในการเข้าร่วมประชุม
ถามเยอะเลยครับ เพราะต้องเสนอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการก่อนครับ
สนใจนะครับ เดี๋ยวจะรีบสมัครและส่งรายชื่อให้ครับ

ความคิดเห็นที่ 26. โดย : ดอกไม้ บุตรดา Email : [ dokmaib@yahoo.com ] เมื่อเวลา :2007-09-12 14:32:11

โรงพยาบาลบางกรวย จ. นนทบุรี  สนใจสมัครเป็นสามชิก โครงการเครือข่าย Easy asthma 
clinic รายชื่อสมาชิกทีม มีดังนี้ค่ะ
1.นพ.วัฒนา  ช่ออารี(แพทย์)
2.นางดอกไม้  บุตรดา (พยาบาล)
3.น.ส.กรรณิกา  อังศุละโยธิน(พยาบาล)
4.นางณัฏฐิมา  ม่วงเฉย(เภสัชกร)

ความคิดเห็นที่ 27. โดย : สันทัศน์ ทองงามดี Email : [ suntus_tong@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-09-12 17:13:43

โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ขอสมัครเป็นสมาชิกโครงการEasy asthma clinic ครับ
รายชื่อสมาชิกทีม มีดังนี้ครับ
1. พญ.สุทธาทิพย์ สนิทไทย    ตำแหน่งแพทย์
2.นายสันทัศน์ ทองงามดี        ตำแหน่ง เภสัชกร
3.นางสาวอมรรัตน์   สุวรรณฟู  ตำแหน่งพยาบาล ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
4.นางสุชาดา   ม่วงลี                 ตำแหน่ง พยาบาล หอผู้ป่วยใน
5.นางรุ่งนภา   สุขฬ๗                ตำแหน่ง พยาบาล หอผู้ป่วยนอก
ได้รับใบตอบรับเข้าร่วมประชุม วันที่ 24 ตค.50 ที่พิษณุโลก แล้วครับกำลังจะรีบส่ง ให้

ความคิดเห็นที่ 28. โดย : สันทัศน์ ทองงามดี Email : [ suntus_tong@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-09-12 17:16:38

โรงพยาบาลวชิรบารมี ขอแก้ไขข้อความครับ สมาชิก ลำดับที่ 5 ชื่อ นางรุ่งนภา สุขใจ ครับ

ความคิดเห็นที่ 29. โดย : พิมพ์สิริ เมฆจรัสกุล Email : [ pimsiri_ped@ yahoo.co.th ] เมื่อเวลา :2007-09-13 16:32:57

โพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ขอสมัครเป็นสมาขิกโครงการEasy asthma clinic ค่ะ
รายชื่อสมาชิกทีม มีดังนี้ค่ะ
     1. พญ.พิมพ์สิริ เมฆจรัสกุล    ตำแหน่งแพทย์
     2.นาย อาทิตย์  เพ็งพิศ    ตำแหน่ง เภสัชกร
     3.นาง เสาวนิตย์  มิ่งขวัญทอง    ตำแหน่งพยาบาล ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
     4.นาง วัชราภรณ์ โคตรชมภู    ตำแหน่ง พยาบาล หอผู้ป่วยใน
     5.นาง วรรณพร เธียรวรรณ     ตำแหน่ง พยาบาล หอผู้ป่วยนอก

ความคิดเห็นที่ 30. โดย : พิมพ์สิริ เมฆจรัสกุล Email : [ pimsiri_ped@ yahoo.co.th ] เมื่อเวลา :2007-09-13 16:38:20

โรงพยาบาลประโคนชัย ขอเข้ารับการอบรมที่จะจัดขึ้นที่ จังหวัดขอนแก่นค่ะ  

ความคิดเห็นที่ 31. โดย : พิมพ์สิริ เมฆจรัสกุล Email : [ pimsiri_ped@ yahoo.co.th ] เมื่อเวลา :2007-09-13 17:02:22

สนใจอยากเข้าอบรมประชุมวิชาการ  
Update GINA Guidelines 2006ค่ะ
แต่ติดนัดผู้ป่วย clinic asthmaที่โรงพยาบาลในวันที่จัดอบรมพอดี
ขอความกรุณาจัดอบรมเพิ่มอีกรอบได้หรือไม่คะ

ความคิดเห็นที่ 32. โดย : Email : [ watsingha@yahoo.com ] เมื่อเวลา :2007-09-15 08:52:43

โรงพยาบาลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาทของสมัครสมาชิกดังรายนามต่อไปนี้
1 นายแพทย์ไกรสร อุธาดร ตำแหน่ง นายแพทย์ 4
2. นางสายตา โรจนาพรรณพงศ์ ตำแหน่งหัวหน้างานอุบัติเหตุ
3. นางศุภาลักษณ์ ชื่นนิ่ม ตำแหน่งหัวหน้างานผู้ป่วยนอก
4 นางสาว นันทพร  นกโพธิ์ ตำแหน่งหัวหน้างานผู้ป่วยใน
5. นางสาวดวงรัตน์ น้อยสอน ผู้รับผิดชอบงาน Home Helth care
6. นางวรรรทนา ขุมเพชร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 7ประจำงานผู้ป่วยนอก
7. เภสัชกรเรวัต เมธีศิริวัฒน์ ตำแหน่ง เภสัชกร 

ความคิดเห็นที่ 33. โดย : กัญญาพัชร์ เมื่อเวลา :2007-09-17 17:26:35

จะรับไว้พิจารณา และจะเสนอครั้งต่อไป  

ความคิดเห็นที่ 34. โดย : ยุพาพร อินทะสร้อย Email : [ at_2u@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-09-19 14:50:16

โรงพยาบาลห้วยเม็ก  อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  ขอสมัครสมาชิกดังรายนามต่อไปนี้
1. นางทัศนีย์  ภูนาฤทธิ์  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7
2. นางพจนีย์  มูลสาระ  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5
3. นางอัจฉรา  ลือโสภา  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  7
4. นางยุพาพร  อินทะสร้อย  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5

ความคิดเห็นที่ 35. โดย : Email : [ mom5mam@yahoo.com ] เมื่อเวลา :2007-09-27 21:08:41

โรงพยาบาลทุ่งหัวช้างสมัครสมาชิกนานแล้วค่ะยังไม่ได้รับการตอบรับเลย

ความคิดเห็นที่ 36. โดย : กนกววรณ Email : [ ksriruksa@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-10-03 17:27:04

คลินิกโรคปอด แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลขอนแก่น มีความสนใจเข้าร่วมเครือข่ายค่ะ แต่จะ
ขอแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ภายหลังอีกครั้ง

ความคิดเห็นที่ 37. โดย : จุ้ย Email : [ juibuff2005@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-10-09 11:49:45

จะมีการประชุมการจัดตั้งคลินิกโรคหืดแบบง่าย ๆ ในวันที่  24  ต.ค. 2550 นี้ที่พิษณุโลก  ทีม
งาน มีดังนี้
1.แพทย์
2.พยาบาล
3.เภสัชกร
เพราะการจัดตั้งคลินิกจะเป็นการทำงานร่วมกันแบบสหสาขา  เพื่อให้คนไข้ได้รับประโยชน์ใน
การรักษา พยาบาล ค่ะ
และส่งชื่อ ที่อยู พร้อมเบอร์โทร  เบอร์ FAX ของโรงพยาบาล และชื่อ เบอร์โทร.ผู้ติดต่อ
ประสานงานด้วยค่ะ เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงานค่ะ
ทางเครือข่ายจะจัด workshop อีกครั้ง วันที่ 13 ธันวาคม  2550  นี้ ที่ โรงแรมเอเซีย  จ.
กรุงเทพฯ และวันที่ 14 ธันวาคม จะมีงานประชุมใหญ่ประจำปีเครือข่ายโรคหืด ณ โรงแรมเอ
เซีย เช่นเดียวกันค่ะ  รายละเอียดดูที่หน้า website ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 38. โดย : ขนิษฐา Email : [ kanittha_3@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-10-11 19:43:19

เรียนอาจารย์ วัชราที่เคารพคะ
โรงพยาบาลท่าแซะ จ ชุมพร สนใจจัดตั้งคลินิก asthma ,copd และอยากเข้าร่วมอบรม ในวัน
ที่13 ธันวาคม นี้ด้วยคะ มีรายชื่อทีมดังนี้นะคะ
1พญ ขนิษฐา รัชตเศรษฐกุล แพทย์
2นางมยุรี นุ้ยมาก พยาบาลward
3.นางจามรี ศิธราชู หัวหน้าพยาบาลห้องฉุกเฉิน
4.นางฐิติกา เทพพิทักษ์ พยาบาลOPD
5.นางรุ่งกาญจน์ สิทธิฤทธิ์กวิน หัวหน้าแผนกกายภาพ
6.นส นุชจรีย์ วิมุตตานนท์ พยาบาลงานฟ้าใสคลินิคอดบุหรี่
7.นางชุลีรัตน์ จินดาชื่น พยาบาลงานสุขภาพจิต
8.ภญ.กิตติมา วิมุตตานนท์ เภสัชกร
ที่อยู่ รพ ท่าแซะ ต ทรัพย์อนันต์ อ ท่าแซะ จ ชุมพร 86140
 หมายเลขโทรศัพท์ 077-599026 FAXต่อ 104
ผู้ประสานงาน:พญ ขนิษฐา รัชตเศรษฐกุล kanittha_3@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 39. โดย : ขนิษฐา Email : [ kanittha_3@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-10-11 19:48:47

ต่อจากความเห็นที่39 

ทางโรงพยาบาลท่าแซะ ขอสมัครสมาชิกโครงการ easy asthma clinic  คะ
และมีคำถามจะถามดังนี้ค่ะ
1.การประชุมวันที่ 13 ธันวาคมนี้เป็นการประชุมเพื่อจัดตั้งคลินิคใช่ไหมคะ
2.สามารถส่งเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเข้าร่วมอบรมได้กี่คนคะ
3.ระหว่างรอการตอบรับทางโรงพยาบาลต้องเตรียมความพร้อมในด้านใดบ้างคะนอกจากการ
จัดทีม 

ความคิดเห็นที่ 40. โดย : วัชรา Email : [ watcha_b@kku.ac.th ] เมื่อเวลา :2007-10-15 14:15:17

การประชุมวันที่ 13 ธ.ค. ที่โรงแรมเอเซีย เป็นการอบรมเพื่อการจัดตั้งคลินิคโรคหืด
เมื่อจบการอบรมโรงพยาบาลจะได้ user name และ password และอุปกรณ์ในการดำเนิน
การคลินิค 

โดยปกติผู้เข้าอบรมจะประกอบด้วยแพทย์ 1 คน เภสัช 1 คน พยาบาล 1 คน ถ้าต้องการส่ง
มากกว่า 1 คน ก็ต้องดูว่าที่นั่งยังมีว่างหรือเปล่า

ความคิดเห็นที่ 41. โดย : Email : [ ิbenjamanee2002@yahoo.com ] เมื่อเวลา :2007-10-30 22:35:30

โรงพยาบาลกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เคยสมัครแต่ไม่ได้รับการตอบรับค่ะ..ยังสนใจที่จะเข้าร่วม
เป็นสมาชิกอยู่ค่ะ ขอความกรุณาด้วยค่ะอาจารย์

ความคิดเห็นที่ 42. โดย : ภก.โกวิทย์ ทองละมุล เภสัชกร Email : [ kovitwpunya@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-11-01 17:03:13

เรียนอาจารย์ วัชราที่เคารพครับโรงพยาบาลศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 
สนใจจัดตั้งคลินิก asthma ,copd และอยากเข้าร่วมอบรม ในวัน
ที่13 ธันวาคม นี้ด้วยครับ  มีรายชื่อทีมดังนี้ครับ
1พญ ณัชชา แซ่เตียว  แพทย์
2นส.สุทัตตา สุระสิงห์  พยาบาลึกผู้ป่วยใน
3.นส.อารีจิตร  นฤมิตรกริ่มกมล หัวหน้าพยาบาลห้องฉุกเฉิน
6.นส นงลักษณ์  ร่วมชื่น  พยาบาลตึกผู้ป่วยนอก
7.นส.จรัญญา ระเมิ้ด  นักกายภาพบำบัด
8.ภก.โกวิทย์  ทองละมุล  เภสัชกร
ที่อยู่ รพ.ศรีรัตนะ ต.ศรีแก้ว  อ.ศรีรัตนะ จ ศรีสะเกษ 33240
 หมายเลขโทรศัพท์ 045-677014 ต่อ 117 Fax 045-677140  เบอร์มือถือ = 081-4284175
ผู้ประสานงาน:ภก.โกวิทย์  ทองละมุล  เภสัชกร e-mail = kovitwpunya@hotmail.com 

ความคิดเห็นที่ 43. โดย : ปัณช์ชนิต ชิลนาถ Email : [ pukky191@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-11-06 11:08:35

เรียนอาจารย์ วัชราที่เคารพค่ะ โรงพยาบาลห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ต้องการแบบฟอร์ม
ในการเข้าประชุมวันที่ 13 หวังว่าคงได้ความร่วมมือนะค่ะ

       นางทัศนีย์  ภูนาฤทธิ์
  ที่อยู่ 155 ม.4  ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 
  โทร. 043889090 - 1 โทรสาร 043889234

ความคิดเห็นที่ 44. โดย : Email : [ mapa_ab@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-11-08 13:08:26

เรียนอาจารย์ที่เคารพ การลงทะเบียนผู้ป่วย admitted ของโรงพยาบาลพุทธชินราช 
พิษณุโลก ไม่สามารถ ลงชื่อ-สกุลผู้ป่วยและเลขบัตรประชาชนได้ค่ะขอความกรุณาช่วยตรวจ
สอบด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
สุขสม  เอื้ออริยกุล พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรมชาย 1

ความคิดเห็นที่ 45. โดย : นิลวรรณ สุริรักษ์ Email : [ juibuff2005@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-11-09 11:32:58

จะตรวจสอบให้นะค่ะ
หากมีปัญหาการลงข้อมูลเกี่ยวกับ EACC  กรุณา  ติดต่อ  085 - 0066966  ค่ะ เพราะจะได้
อธิบายได้ค่ะว่าผิดพลาดตรงไหนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 46. โดย : นายพรฤทธิ์ พิสุทธิมาน Email : [ gibzy_pop@yahoo.co.th ] เมื่อเวลา :2007-11-15 17:13:47

เรียนอ.วัชราที่เคารพ รพ.ภูเขียวมีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการเครือข่าย 
EAC Network โดยมีรายชื่อผู้ที่จะดูแลคลินิกดังนี้ครับ
1.นายพรฤทธิ์ พิสุทธิมาน แพทย์
2.ภญ.พรหมพร พรหมเมตตา เภสัชกร
3.คุณวราภรณ์ สระประทุม พยาบาล
และขอเข้าร่วม EAC workshop ในวันที่ 13 ธ.ค. 50 ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ที่อยู่: รพ.ภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 Tel. 044861700-4 
E-mail address: gibzy_pop@yahoo.co.th 

ความคิดเห็นที่ 47. โดย : Email : [ wongchan06@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-11-25 16:32:03

เรียน อ.วัชรา  ที่เคารพ  รพ.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร  มีความประสงค์จะสมัครเป็น
สมาชิก EAC  network   และอยากจัดตั้งคลินิค asthma  ด่วน จึงอยากมาดูงานที่ รพ.ศรี
นครินทร์ ขอนแก่น  ในวันพฤหัสบดีที่มีคลินิค  และมีรายชื่อผู้ที่รับผิดชอบดังนี้
1. นายแพทย์ไพฑูรย์   เติมรัตนกุล
2. ภญ. พันธ์วิรา   เวยสาร
3. นางวงจันทร์   สุทธิอาจ  (พยาบาลวิชาชีพ)
4. นางอังคณา  หูชัยภูมิ  (พยาบาลวิชาชีพ)
5. นางกนกวรรณ   เยื้องกลาง ( พยาบาลวิชาชีพ)
ที่อยู่  รพ.พังโคน  อ.พังโคน  จ.สกลนคร  47160  โทร. 042771222  FAX 042771290
ผู้ประสานงาน  นางวงจันทร์   สุทธิอาจ  พยาบาลวิชาชีพ 7   wongchan06@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 48. โดย : Email : [ cphethan@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-12-27 19:58:05

เรียนอาจารย์ วัชราที่เคารพโรงพยาบาล ร้องกวาง จ.แพร่ สนใจสมัครเป็นสมาชิกและ
จัดตั้งคลินิก asthma ,copd ในวันอังคารที่ 1และ2 ของเดือน มีรายชื่อผู้รับผิดชอบดังนี้
1.นพ.พิภพ เอี่ยมอรุณวรรณ
2. ภญ.พัชราภรณ์ บุญสูง
3 น.ส จรีพันธุ์ เพชรหาญ(พยาบาล)
4. นางพิกุล จินายะ(พยาบาล)
5. นางสุปวีณ์ ธนอัศวนนท์(พยาบาล)

ความคิดเห็นที่ 49. โดย : สันทัศน์ ทองงามดี Email : [ suntus_tong@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-12-29 15:34:47

โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ครับ  สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว เริ่มดำเนินการแล้ว มีคำ
ถาม 
1.ถ้าลงข้อมูลในโปรแกรมแล้ว จะต้องส่ง Copy Appendix 1 ให้ศูนย์อีกหรือไม่
2.อยากทราบว่าสนับสนุนสมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคหืดหรือไม่ เพราะกำลังจะทำสมุดประจำตัว
ให้คนไข้ ถ้าไม่สนับสนุน อยากทราบว่ามีตัวอย่างบ้างหรือเปล่าครับ 
เริ่มโครงการแล้ว อยากบอกว่าเป็นโครงการที่ดีครับ คนไข้พึงพอใจ อาการหอบลดลง  เจ้า
หน้าที่ได้มีโอกาสทำงานเป็นทีม มากขึ้นในการดูแลผู้ป่วย อยากชวนโรงพยาบาลอื่นมาเข้า
ร่วมโครงการกันมากๆนะครับ  

ความคิดเห็นที่ 50. โดย : วัชรา บุญสวัสดิ์ Email : [ watcha_b@kku.ac.th ] เมื่อเวลา :2008-01-02 23:45:00

1 ถ้าลงโปรแกรมแล้วไม่ต้องส่ง copy appendix 1 ให้ทางศูนย์ครับ เพราะข้อมูลจะลงใน
server แล้ว
2 ทางเครือข่ายมีสมุดประจำตัวแจกครับ โทรติดต่อได้ที่ 0850066966

ความคิดเห็นที่ 51. โดย : พรรณี ยอดญาติไทย Email : [ y.punnee@yahoo.com ] เมื่อเวลา :2008-01-04 16:17:52

รพ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ได้ไปศึกาดูงานEACC เมื่อ 29 ธันวาคม 2550 แต่ยังไม่ได้
สมัครเข้าร่วมโครงการ  ได้เอกสารมาบางส่วนแล้ว ขอUsser name, pass word ด้วยค่ะ จะ
เปิดบริการภายในเดือน มกราคม 2551 นี้ วันที่ดูงานได้ให้รายชื่อผู้รับผิดชอบไว้กับคุณจุยแล้ว
ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 52. โดย : เมื่อเวลา :2008-01-07 15:37:19

ได้ส่งให้แล้วนะค่ะ ทาง e-mail  y.punnee@yahoo.com ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 53. โดย : รพ.ปราสาท Email : [ tks_2526@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-01-08 15:41:04

ถ้าต้องการจะดาวโหลดแบบฟอร์มขอเปิด Easy Asthma Clinicแต่ไม่ทราบ User 
Name,Pass Word จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

ความคิดเห็นที่ 54. โดย : จันทิรา Email : [ n.g.e.k@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-01-18 11:24:33

เรียนอ.วัชราที่เคารพ โรงพยาบาลเมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ สนใจสมัครเป็น
สมาชิกค่ะ
รายชื่อผู้รับผิดชอบมีดังนี้
1. แพทย์หญิงจันทิรา หงส์รพิพัฒน์
2. เภสัชกร พิชิต ตรีไตรสิทธิ์
3. น.ส. อินทิรา ติริบาล พยาบาล
4. น.ส. จุไรรัตน์ ศรีดี พยาบาล
E-mail address n.g.e.k @hotmail.com
ที่อยู่ 110 หมู่4 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120
โทรศัพท์ 045-603164-6 Fax 045603053

ความคิดเห็นที่ 55. โดย : Email : [ najhosxp@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-01-24 16:23:30เรียนอาจารย์ วัชราที่เคารพ  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น จ.นครปฐม สนใจสมัครเป็นสมาชิกและ
จัดตั้งคลินิก asthma ,copd ในวันอังคารที่ 3 ของเดือน มีรายชื่อผู้รับผิดชอบดังนี้
1.นพ.สุนทร  เสรีเชษฐพงศ์
2. ภก.นาจ  เข็มแข็ง
3 น.ส สาวน้ำค้าง  ศรีไต่ขำ(พยาบาล)
e-mail:najhosxp@hotmail.com
tel:034-277085-8
www.pern-hospital.com

ความคิดเห็นที่ 56. โดย : Email : [ pus@sbrth.com ] เมื่อเวลา :2008-01-24 16:39:32

เรียนอาจารย์วัชราที่เคารพ โรงพยาบาลสระบุรี สนใจสมัครเป็นสมาชิกและจัดตั้งคลินิ 
asthma ทุกวันอังคาร มีรายชื่อผู้รับผิดชอบดังนี้
1.พ.ญ.ศิริญา  สุภาวิกา
2.น.ส.ผุสดี   คุณาพันธ์
3.นางบุศรา   แม้นบุตร
4.เภสัชกร 1 คน

ความคิดเห็นที่ 57. โดย : สุรัชดา Email : [ Pharmapam@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-01-31 01:39:06

เรียน อ.วัชราที่เคารพ
ดิฉันเป็นอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งสอนเกี่ยวกับโรคหอบ
หืด ดิฉันอยากจะขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยค่ะ แต่คงจะมิสิทธิ์แค่งานประชุมใหญ่ประจำปีเครือ
ข่ายโรคหืดเท่านั้นใช่หรือไม่คะ หากมีการประชุมประจำปีเครือข่ายโรคหืด ดิฉันรบกวนอาจารย์
อีเมลล์แจ้งกำหนดการแก่ดิฉันที่ Pharmapam@hotmail.com จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ
ด้วยความเคารพอย่างสูง
สุรัชดา

ความคิดเห็นที่ 58. โดย : Email : [ annyk@sanook.com ] เมื่อเวลา :2008-02-01 00:38:51

สวัสดีคะ ต้องการสมัครสมาชิก คะ
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ
สนใจสมัครเป็นสมาชิกและจัดตั้งคลินิ 
asthma ทุกวันอังคาร มีรายชื่อผู้รับผิดชอบดังนี้
นพ.ธีรภัทร  พ่มพวง
นส.จงกลณี  แก้วเมือง (พยาบาล)
นส.สมพิศ วิสิฐพงศกร (พยาบาล )
นส.วราภรณ์  ฟูตระกูล (เภสัช )

ความคิดเห็นที่ 59. โดย : ขวัญเรือน Email : [ wanruen@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-02-09 18:41:42

โรงพยาบาลบางจาก จ. สมุทรปราการสมัครสมาชิกแล้ว ได้อุปกรณ์และเอกสารแล้วแต่ยังไม่
ได้ password เลยคะ

ความคิดเห็นที่ 60. โดย : นิลวรรณ สุริรักษ์ Email : [ ่ีjuibuff2005@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-02-12 16:10:47

จะส่ง password ให้ทาง wanruen@hotmail.com นะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 61. โดย : นิลวรรณ สุริรักษ์ Email : [ ่ีjuibuff2005@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-02-12 16:24:24

เรียน ท่านที่สมัครสมาชิกเครื่อข่าย EACC  แล้วนั้น หากมีการประชุมการจัดตั้งคลินิก ทางเครือข่าย
จะส่งหนังสือเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมค่ะ  และทางเครือข่ายจะประชาสัมพันธ์ ทาง หน้าwebsite นี้ค่ะ 
ขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมเครือข่าย ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 62. โดย : ปรัชญา Email : [ sun_rx21@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-02-29 15:02:09

โรงพยาบาลโพนพิสัย จ. หนองคาย ได้สมัครไปนานแล้วครับแต่ยังไม่ได้ password เลยครับ

ความคิดเห็นที่ 63. โดย : ธรรมนูญ Email : [ tko0519@gmail.com ] เมื่อเวลา :2008-03-01 19:43:01

สวัสดีค่ะ ต้องการสมัครสมาชิก ค่ะ
โรงพยาบาลหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
สนใจสมัครเป็นสมาชิกและจัดตั้งคลินิก 
asthma ทุกวันพุธ มีรายชื่อผู้รับผิดชอบดังนี้
พญ.สิริลักษณ์  วัฒนะ
นางอัญศยา  แย้มศิลา (พยาบาล)
นส.สัมฤทธิ์   จิตถนอม (พยาบาล )
นายธรรมนูญ  กุลวิเศษ (เภสัช ) 

ความคิดเห็นที่ 64. โดย : เมื่อเวลา :2008-03-07 18:46:11

เรียน อ.วัชรา
          ร.พ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  ขอสมัครสมาชิกค่ะ ประกอบด้วย
1.นพ.นราพงศ์  ธีรอัครวิภาส   
2.ภก.พงศ์วิทย์  วิทยาภิมัณฑน์  
3.นางชุดาภา มีบุญญา (พยาบาลOPD) 
4.นางธารสิริ  วิริยานภาภรณ์ (พยาบาลER) 
5.นางประทุม  สุขเกษม(พยาบาลIPD) 
6.นางศิริญญ์  รุ่งหิรัญ (พยาบาลNCD) 
7.นส.อารี  สวยสม (หัวหน้าพยาบาล)
E-mail   aree1308@yahoo.com หรือ lamlukka@llkhospital.com
โทร.02-5631080 / 02-5631081 ต่อ 122 / 277
ขอบคุณค่ะ
อารี  สวยสม

ความคิดเห็นที่ 65. โดย : นางนภาพร มหายศนันท์ Email : [ ninenapa@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-03-10 16:35:03

เรียนอาจารย์ที่นับถือ
ดิฉันผู้รับผิดชอบคลินิกCOPDของโรงพยาบาลท่าวังผา  จังหวัดน่าน  ขอสมัครเป็นสมาชิกด้วย
คะ  รายชื่อทีมผู้ดูแลผู้ป่วยCOPDรพ.ท่าวังผามีดังนี้
1  พญ.วาลิการ  รัตนจันทร์  นายแพทย์
2.  นางนภาพร  มหายศนันท์  พยาบาลวิชาชีพ
3.  นางญาณิณ  เสถฐวุฒิพงศ์  พยาบาลวิชาชีพ
4.  นางสาววัชรีกร  ภิมาลย์  นักกายภาพบำบัด
5.  นางพรฤทัย  ทุมวงศ์  นักโภชนากร
6.นางอุมาพร  ธนะขว้าง  เภสัชกร

ความคิดเห็นที่ 66. โดย : Email : [ ninenapa@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-03-10 16:42:05

อยากทราบโปรแกรมการจัดการอบรมค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 67. โดย : Email : [ ninenapa@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-03-10 16:42:22

อยากทราบโปรแกรมการจัดการอบรมค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 68. โดย : วัชรา บุญสวัสดิ์ Email : [ watcha_b@kku.ac.th ] เมื่อเวลา :2008-03-10 23:42:24

 Easy Asthma Clinic Workshop
วันที่ 19  มีนาคม  2551  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
วันที่ 26 มีนาคม ที่จ.อุดรธานี
 08:30 – 9:00  ลงทะเบียน
 09:00 – 9:10  กล่าวเปิดงาน 
09:10 – 9:30  โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหืด ของหน่วยบริการ 
สาขาเขตพื้นที่ ขอนแก่น
09:30 – 10:30  การจัดทำ Easy Asthma Clinic ในโรงพยาบาลและบทบาทของ
แพทย์
รศ.นพ.วัชรา  บุญสวัสดิ์
10:30 – 10:45                    -----------รับประทานอาหารว่าง--------------------  
10:45 – 12:15                     ทำความเข้าใจแบบฟอร์มต่างๆของ Easy Asthma 
Clinic                                     ประโยชน์ ของ 
Database Management Program และ
 วิธีการใช้งาน Database Management Program
                                            รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
12:15 - 13:15 ----------รับประทานอาหารกลางวัน----------
13:15 – 13:45                       บทบาทของพยาบาลใน Easy Asthma 
Clinic                                 พยาบาล อุไรวรรณ  แซ่อุย
13:45 – 14:15                                            บทบาทของเภสัชกรใน Easy Asthma 
Clinic
                                         เภสัชกรหญิง สุณี เลิศสินอุดม
14:15 – 14:30 -----------รับประทานอาหารว่าง--------------------
14:30 – 16:00 ภาคปฏิบัติของ Easy Asthma Clinic แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม
1. ฝึกการใช้ Peak Flow Meter รวมทั้งวิธีแนะนำผู้ป่วย โดย พยาบาลอุไรวรรณ  แซ่อุย
 2. ฝึกการใช้ MDI รวมทั้งวิธีแนะนำผู้ป่วย โดย ภญ.สุณี  เลิศสินอุดม
 3. ฝึกการใช้ DPI รวมทั้งวิธีแนะนำผู้ป่วย โดย ภญ.ฌานี  สโมสร
                    ใช้เวลากลุ่มละ 30 นาทีแล้วเปลี่ยนกลุ่มใหม่
16:00 – 16:15 ซักถามและปิดงาน


File : 1205167344-กำหนดการ03.doc

ความคิดเห็นที่ 69. โดย : เมื่อเวลา :2008-04-17 17:29:09


เรียน อ.วัชราที่เคารพ  
 ขอสมัครเป็นสมาชิกค่ะ  ปฏิบัติงานที่ตึกผู้ป่วยใน  รพ. ถ้ำพรรณรรา จ. นครศรีธรรมราช 
รับผิดชอบเรื่องการดูแลผู้ป่วย COPD  ต้องการทราบแนวทางการดูแลผู้ป่วยค่ะ
E-mail: sithornlimpi@hotmail.com 
ขอแสดงความนับถือ
น.ส.ศศิธร  ลิ่ม พยาบาลวิชาชีพ 6 

ความคิดเห็นที่ 70. โดย : ภญ.ศิริรัตน์ จิตรักษ์ Email : [ e-mail: albertgoong@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-05-23 11:14:31

สวัสดีค่ะ  ต้องการสมัครสมาชิก EACC ค่ะ  โรงพยาบาลป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
จัดตั้งคลินิก Asthma clinic  ทุกวันจันทร์  มีรายชื่อผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. พญ.จิรารัชน์  อุนนะนันท์  (แพทย์)
2. ภญ.ศิริรัตน์    จิตรักษ์     (เภสัชกร)
3. คุณปาจรีย์     สาระลุก     (พยาบาลคลินิก asthma) 
4. คุณสำเนียง   เทียมปัญญา (พยาบาลคลินิก asthma) 
5. คุณสุนันท์     ขาวประพันธ์ (พยาบาล IPD)
ขอแสดงความนับถือค่ะ

ความคิดเห็นที่ 71. โดย : นภาพร มหายศนันท์ Email : [ ninenapa@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-06-06 10:01:30

อยากทราบกำหนดการจัดอบรมภาคเหนือต่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 72. โดย : ภญ. นลินทิพย์ พุฒยางกูร Email : [ kamoo15@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-06-11 21:16:50

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นเภสัชกรสมาชิกผู้รับผิดชอบ asthma clinic จากโรงพยาบาล บางบ่อ ต. 
บางเพรียง อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ ได้เริ่มดำเนินงานมาแล้วประมาณ 3 เดือน เปิดให้
บริการคลินิกทุกบ่ายวันพุธ โดยมีผู้รับผิดชอบใน asthma clinic ดังนี้ค่ะ 
1. พญ. อัญชลี เลาหพัชรินทร์ (แพทย์)
2. ภญ. นลินทิพย์ พุฒยางกูร  (เภสัชกร)
3. คุณ  กรุณา รุ่งเรือง           (พยาบาล) 
ขอสมัครเข้าร่วม EACC ค่ะ 
ขอแสดงความนับถือค่ะ

ความคิดเห็นที่ 73. โดย : นิลวรรณ สุริรักษ์ Email : [ juibuff2005@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-06-15 22:58:38

จะมีการจัดอบรม EACC WORKSHOP อีกครั้ที่  กรุงเทพฯ  ประมาณปลายเดือนสิงหาคม หรือ
ต้นเดือนกันยายน  2551 นี้ค่ะ  เมื่อทราบรายละเอียดแล้วจะแจ้งให้ทราบทาง Website ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 74. โดย : Email : [ nicha.wow69@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-06-26 08:04:45

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นพยาบาลวิชาชีพสมาชิกผู้รับผิดชอบ asthma clinic จากโรงพยาบาลนาโพธิ์
ต. ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ยังไม่เคยได้เข้าร่วมประชุมหรืออบรมเกี่ยวกับงาน asthma 
clinic จึงยังไม่ทราบแนวทางในการดำเนินงานเลยค่ะอาจารย์ ดังนั้นดิฉันและทีมงานจึงขอ
สมัครเป็นสมาชิกดังมีรายชื่อสมาชิกดังนี้ค่ะ
1. นพ.  วิธวินท์  ฝักเจริญผล (แพทย์)
2. ภญ.  ธัญกร  พรวิเศษศิริกุล  (เภสัชกร)
3. นาง  ยุพาวรรณ  ทองสุข      (พยาบาลวิชาชีพ) 
ขอสมัครเข้าร่วม EACC ค่ะ 
ขอแสดงความนับถือค่ะ  
 
 


ความคิดเห็นที่ 75. โดย : สุขสันต์ รพ.ศรีธาตุ Email : [ tueng99@gmail.com ] เมื่อเวลา :2008-06-26 14:07:10

สวัสดีครับ กระผมจะจัด asthma clinic ครั้งแรกแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง จากโรงพยาบาลศรีธาตุ
อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ยังไม่เคยได้เข้าร่วมประชุมหรืออบรมเกี่ยวกับงาน asthma 
clinic กระผมและทีมจึงขอสมัครเป็นสมาชิกEACC ดังมีรายชื่อสมาชิกดังนี้ครับ
1. นพ.  นรศักดิ์   สุวจิตตานนท์ (แพทย์)
2. ภญ.  สุขสันต์  รอนณรงค์  (เภสัชกร)
3. นาง  สมรหมาย หนูทอง     (พยาบาลวิชาชีพ) 
ขอสมัครเข้าร่วมครับ
ขอแสดงความนับถือ 
 

ความคิดเห็นที่ 76. โดย : นิลวรรณ สุริรักษ์ Email : [ juibuff2005@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-07-02 15:29:32

จะมีการอบรมอีกครั้งประมาณปลายเดือนสิงหาคมค่ะ  ที่  กรุงเทพมหานคค่ะ  หรือ หากท่าน
และทีมงานจะมาดูงานที่ รพ.ศรีนครินทร์ก็ได้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 77. โดย : เมื่อเวลา :2008-07-05 14:23:22

ได้เข้าอบรมที่โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช  เมื่อ 25/06/51  และได้สมัครสมาชิกเพื่อ Easy  
Asthma  Clinic  แล้ว  ( โดย FAX ) แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ  ไม่ทราบจะต้องดำเนินการ
อย่างไรต่อไปคะ  เพราะกำหนดจะเปิดคลินิกในวันที่  21/08/51 นี้แล้วค่ะ  กลัวจะเตรียมการ
ไม่ทัน  จาก  สุภาพ  รพ.ควนกาหลง  จ.สตูล

ความคิดเห็นที่ 78. โดย : นพ. จีระศักดิ์ Email : [ darn_med29@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-07-09 23:09:27

สวัสดีครับ  ต้องการสมัครสมาชิก EACC ครับ  กำลังจะจัด asthma clinic ครั้งแรก
จาก .....โรงพยาบาลรือเสาะ รพ 60 เตียง  อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  96150
จัดตั้งคลินิก Asthma clinic  ทุกวันจันทร์  มีรายชื่อผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. นพ.จีระศีกดิ์  เต๊ะปูยู       (แพทย์)
2. คุณ มาดานียะห์  สาแม      (เภสัชกร)
3. คุณ อนงค์  ประเสริฐ        (พยาบาล OPD ) 
3. คุณ สุนีย์ มามะ            (พยาบาล OPD ) 
5. คุณสุนันทา ยูโซ๊ะ           (พยาบาล ER )
6. คุณ สุดา ศรีบุตรา ณ ยะลา    (พยาบาล IPD)
7. คุณ ฟาอีซะห์ บินแวมายิ       (พยาบาล IPD)
8. คุณ ฮานานี เจ๊ะอุบง          (พยาบาล IPD)

ติดต่อ : a.anong1@hotmail.com       089-8697298       พยบ. อนงค์ หัวหน้า OPD
       Darn_med29@hotmail.com     081-3889592       นพ. จีระศักดิ์


..............ขอแสดงความนับถือคับ 


ความคิดเห็นที่ 79. โดย : ภก.โกวิทย์ ทองละมุล Email : [ kovitwpunya@gmail.com ] เมื่อเวลา :2008-08-07 09:54:47

อยากเรียนถามครับ โรงพยาบาลศรีรัตนะ  เคยเข้าร่วมประชุม EACC เมื่อเดือน ธค. 50 ที่รร.
เอเชีย กรุงเทพฯ แล้ว
แต่ User name และ Password ที่ให้มาไม่สามารถเข้าไปเพื่อประมวลผลได้ จึงอยากขอช่วย
ให้เจ้าหน้าที่ ช่วยส่งที่ถูกต้องและสามารถเข้าไปประมวลผลได้อีกที
                               ขอบคุณครับ
                            ภก.โกวิทย์   ทองละมุล

ความคิดเห็นที่ 80. โดย : Sujinthorn Email : [ Noo_arromdee@yahoo.com ] เมื่อเวลา :2008-08-14 18:45:14

ได้เข้าร่วมการอบรมที่โคราชเมื่อวันที่ 25/06/2551 และยื่นใบสมัคร EACC แล้ว แต่ยังไม่ได้
รับการตอบรับ และยังไม่ได้รัUser name และ Password ไม่ทราบว่าต้องทำยังไงต่อไปคะ 
เพราะเริ่มเปิดคลินิคมา 1 เดือนแล้ว ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
 

ความคิดเห็นที่ 81. โดย : นิลวรรณ สุริรักษ์ Email : [ juibuff2005@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-08-15 12:29:06

จากความเห็นที่ 80 จะส่งPassword + Username ให้ทาง kovitwpunya@gmail.com  ไม่
ทราบว่าความเห็นที่ 81 จากโรงพยาบาลไหนค่ะ  จะได้ส่ง Password + Username ให้ทาง
Noo_arromdee@yahoo.com ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 82. โดย : Sujinthorn Email : [ Noo_arromdee@yahoo.com ] เมื่อเวลา :2008-08-15 14:21:12

คห.ที่81 จาก รพ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ค่ะ ขออภัยที่ไม่ได้แจ้งชื่อโรงพยาบาลค่ะ ขอบคุณค่ะ
และก็จะได้อุปกรณ์และเอกสารเมื่อไรคะ 

ความคิดเห็นที่ 83. โดย : นิลวรรณ สุริรักษ์ Email : [ juibuff2005@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-08-18 14:48:31

อุปกรณ์และเอกสารของเครือข่าย EACC  จะได้รับหลังจากท่านได้กรอกแบบฟอร์มขอเปิด
คลินิกในวันงานประชุม workshop ค่ะ และต้องระบุวันเปิดคลินิกด้วยค่ะ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ส่ง
ของให้ทันวันเปิดค่ะ

ความคิดเห็นที่ 84. โดย : Email : [ phanisa_nok@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-08-23 12:09:42

เรียน อาจารย์ และผู้ประสานงานที่เคารพ ภณิศา มาศกสิน โรงพยาบาลท่าชนะ จ.สุราษฎร์
ธานี มีความสนใจพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย asthma มากค่ะ ต้องการสมัครสมาชิกเพื่อ
update และจัดตั้ง asthma clinic ในโรงพยาบาล จะต้องทำอย่างไรบ้างคะ และอยากได้
ตารางการจัดประชุมของชมรมและเครือข่ายค่ะ ภณิศา มาศกสิน โรงพยาบาลท่าชนะ จ.
สุราษฎร์ธานี 84170 

ความคิดเห็นที่ 85. โดย : นิลวรรณ สุริรักษ์ Email : [ juibuff2005@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-09-03 17:04:25

ถ้ามีการประชุม การจัดตั้ง EACC ( Easy Asthma and COPD Clinic Workshop)  เมื่อไหร่  
ทางเครือข่ายจะแจ้ง ทาง Website ค่ะ  โดยทีมงานที่เข้าร่วมประกอบด้วย แพทย์  พยาบาล 
เภสัชกร  ค่ะ  เบอร์โทร ติดต่อ 085 - 0066966  ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 86. โดย : Email : [ s_srisuk@yahoo.co.th ] เมื่อเวลา :2008-09-08 08:15:02

อาจารย์คะดิฉันเป็นพยาบาลประจำรพ.ชุมชนขนาด30เตียงยังไม่มีการจัดตั้งasthma clinic 
พอดีขึ้นเวรนอกเวลาจะต้องตรวจคนไข้เอง ช่วงนี้มีผู้ป่วยหอบบ่อย บางครั้งมาตรวจตอนเช้า
ตอนดึกมาอีก ดิฉันมีความสนใจต้องการหาแนวทางในการดูแลและคำแนะนำให้กับผู้ป่วยได้
ค้นหาทางgoogle พบเวบนี้พอดี ดิฉันขอguidelineในการดูแลผู้ป่วยได้ไหมคะและสมัครเป็น
สมาชิกได้ไหมคะเห็นแต่ละกระทู้เป็นทีม

ความคิดเห็นที่ 87. โดย : นิลวรรณ สุริรักษ์ Email : [ juibuff2005@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-09-10 12:33:27

ถ้าเป็นบทความความรู้รู้ต่าง ๆ และ GINA guidelines  ท่านสามารถ อ่านได้จากใน website  
นี้ได้เลยค่ะ  แต่ถ้าต้องการสมัครสมาชิกเครือข่ายคลินิกโรคหืด  ท่านต้องมีทีมงานค่ะ  ซึ่ง
ประกอบด้วย แพทย์  พยาบาบาล และเภสัชกร ค่ะ  เพื่อให้การดูแลรักาผู้ป่วยเป็นไปอย่างต่อ
เนื่องและมีคุณภาพค่ะ  โรงพยาบาลชุมชนก็สามารถสมัครได้ค่ะ  

ความคิดเห็นที่ 88. โดย : Email : [ mathuroth @ yahoo.com ] เมื่อเวลา :2008-09-11 18:40:32

เรียนอาจารย์และผู้ประสานงานที่เคารพ  ต้องการสมัครสมาชิก EACC ค่ะ  กำลังจะจัด 
asthma clinic ครั้งแรก  โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 
เตียง  จัดตั้งคลินิก Asthma clinic  ทุกวันพุธ  มีรายชื่อผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. พญ.สุกัญญา  ลาภาธิการ       (แพทย์)
2. คุณ จุฑามณี  ศรีสอน      (เภสัชกร)
3. คุณ อมรรัตน์  พงษ์สนิท  (นักกายภาพบำบัด)
4. คุณ มธุรส  เรือนวุฒิ        (พยาบาล ER ) 
5. คุณ ยุวดี  พลศักดิ์         (พยาบาล ER ) 
6. คุณ สำเนียง  สำโรง       (พยาบาล ER )
7. คุณ พรรณทิพา  บุญเจริญ    (พยาบาล IPD)
8. คุณ พิรุณรักษ์  ตุดถีนนท์     (พยาบาล IPD)
9. คุณ ใจทิพย์  กรธนเวโรจน์    (พยาบาล OPD)
10. คุณ ภัทรวรรณ  จันทร์ศิริ    (พยาบาล PCU)
11.คุณ ศิริขวัญ  ตุ้มคำ   (จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์)

ติดต่อ : E-mail : mathuroth @ yahoo.com  ขอบพระคุณค่ะ
       

ความคิดเห็นที่ 89. โดย : ภก.ศราวุธ เพิ่มพูนคุณารักษ์ Email : [ champharmacy@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-09-15 17:58:37

เรียน อ.วัชรา  ที่เคารพ  รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร อ.ภูพาน จ.สกลนคร  มีความประสงค์
จะสมัครเป็นสมาชิก EAC  network   และอยากจัดตั้งคลินิค asthma  ในบ่ายวันพุธของทุก
สัปดาห์  โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร เป็นโรงพยาบาล 30 เตียง มีผู้ป่วย asthma 
ประมาณ 100 คน ซึ่งทีมงานในการจัดตั้งคลินิก asthma มีดังต่อไปนี้
1. นายแพทย์ สิวะรัตน์ โชตินุกูล
2. เภสัชกร ศราวุธ เพิ่มพูนคุณารักษ์ 
3.คุณจีระวัลย์ วงศ์งาม               พยาบาลวิชาชีพ 7 (หัวหน้า IPD)
4.คุณวิณาวรรณ ศรีเรไร             พยาบาลวิชาชีพ 7
5.คุณฐิตา สารเสนา                  พยาบาลวิชาชีพ 7
6.คุณ พนิตพร ใจศิริ                 พยาบาลวิชาชีพ 6
7.คุณอรุณี วงศ์บุญชา               หัวหน้าพยาบาล OPD
8.คุณเพ็ญพรรณ ปราศรัยงาม     พยาบาล ER
9.คุณศิลปกร งอยจันทร์ศรี         พยาบาล ER + counselling care team
10.คุณวาทินี ศรีนา                   พยาบาล ER + counselling care team
11.คุณวรรณยา อุปติ                พยาบาล IPD
12.คุณชุลีกร คล่องดี                พยาบาล IPD
13.คุณชัชชัย แฮนหลุน             นักวิชาการสาธารณสุข 7 + counselling care team

ที่อยู่  รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร อ.ภูพาน  จ.สกลนคร  47180  โทร. 042-708123  
FAX 042-708123
ผู้ประสานงานหลัก  ภก.ศราวุธ เพิ่มพูนคุณารักษ์   champharmacy@hotmail.com 
ขอสมัครเข้าร่วม EACC ครับ
ขอแสดงความนับถือครับ

ความคิดเห็นที่ 90. โดย : Email : [ piya.nurse@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-09-16 18:41:57

เรียน อ.วัชรา
  อยากให้มีการจัดอบรมการดูแลและบริหารจัดการ  EACC ค่ะ เนื่องด้วยทางโรงพยาบาล มี
การปรับเปลี่ยนผู้ดูแลคลีนิต EACC  (อยากได้ความรู้เพิ่มเติมค่ะ )

ความคิดเห็นที่ 91. โดย : รพช. ทุ่งฝน Email : [ ิbbossyboy@yahoo.com ] เมื่อเวลา :2008-09-17 23:54:16

เรียน ทีมงาน EACC

                กระผม นพ.นุกูล คิ้วเรืองกุล แพทย์ผู้ดูแล คลินิกโรคหืด รพช.ทุ่งฝน อุดรธานี ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง เตรียมจะจัดตั้ง Easy asthma clinic ที่รพ.ครับ โดยยังไม่เคยสมัคร
เป็นสมาชิกมาก่อน ได้มีการประชุมบุคลากรที่เคยไปประชุมคลินิกโรคหืดสัญจรกับทีมงานทั้งหมดแล้ว ได้ทราบ
ข้อมูลค่อนข้างรอบด้าน และบุคลากรมีความพร้อมค่อนข้างมากแล้ว ขาดแต่อุปกรณ์ เช่น Peak flow meter
Diagram ต่างๆ และความมั่นใจในการทำงานเนื่องจากบุคลากรบางท่านไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อน จึงเรียน
เพื่อขอสมัครอย่างเป็นทางการ และเรียนถามถึงกำหนดการประชุมอบรม Workshop ในครั้งต่อไปครับ

ทีมงานมีดังนี้
1.นพ.นุกูล คิ้วเรืองกุล                       แพทย์
2.นางนงลักษณ์ ศรีวิลาศ                   พยาบาลห้องฉุกเฉิน
3.นางเสาวณีย์ กาญบุตร                    พยาบาลหอผู้ป่วย
4.นางนิธิมา  โสดา                           พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก
5.นางสาวนันทพร  ริยะวงษ์                เภสัชกร

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 92. โดย : รพ.ศรีบรรพต Email : [ xmas25122523@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-10-15 10:49:25

สวัสดีค่ะ อาจารย์โรงพยาบาลศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เป็นรพ. 30 เตียง 
ขอสมัครสมาชิก โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้
พญ.อัชฌา พงศ์พิทักษ์ดำรง  นายแพทย์ 5
นายกันตพงศ์ ขำผุด             เภสัชกร 7
นางโสพิน ตรีพลอักษร         พยาบาลวิชาชีพ 7 ผู้ป่วยใน
นางอมรรัตน์ คงหนู              พยาบาลวิชาชีพ 3 ฉุกเฉิน
นางพรเพ็ญ มากเอียด          พยาบาลวิชาชีพ 7 เวชปฏิบัติ
นางฤดี นกร่อน                   พยาบาลวิชาชีพ 7 OPD
ต้องการจัดตั้ง easy asthma clinic ในโรงพยาบาลค่ะ 
ปล.ถ้ามีตารางการอบรมทั้งปี (วัน/สถานที่) รบกวนช่วยส่งมาให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

ความคิดเห็นที่ 93. โดย : นพรดา เมธาสุวภัทร Email : [ tum_alfa@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-10-31 15:55:17

สวัสดีค่ะอาจารย์
        รพ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ขอสมัครเป็นสมาชิก easy asthma clinic ต้องการจัดตั้งคลินิก
โดยมีสมาชิกต่อไปนี้ค่ะ
1.นพ.พราน ไพรสุวรรณ์ แพทย์
2.นางนพรดา เมธาสุวภัทร พยาบาลวิชาชีพ 7 พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
3.น.ส.รัชนีกร พรหมชินวงศ์ เภสัชกร
4.นางสิณีณาฏ เพ็งแสวง พยาบาลวิชาชีพ 6 ห้องฉุกเฉิน
5.น.ส.พัชรี ด้วงคำจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ 6 ผู้ป่วยใน
6.น.สสมถวิลไชยชาญ กายภาพ
ขอความกรูณาตอบกลับจักเป็นพระคุณยิ่งค่ะ

ความคิดเห็นที่ 94. โดย : เมื่อเวลา :2008-11-13 16:14:56

สวัสดีค่ะอาจารย์
        รพ.ท่าแพ จังหวัดสตูล ขอสมัครเป็นสมาชิก easy asthma clinic ต้องการจัดตั้งคลินิก
โดยมีสมาชิกต่อไปนี้
1. พญ.วีรวรรณ วชิรวงศากร  แพทย์
2. ภญ. อัญญรัตน์  สำราญ   เภสัชกร 7
2. นางรอฮานา สานิง พยาบาลวิชาชีพ 7 ผู้ป่วยนอก
4. นางนฤมล อุโหยบ  พยาบาลวิชาชีพ 7 ผู้ป่ายใน
ต้องการจัดตั้ง easy asthma clinic ในโรงพยาบาลค่ะ 
ปล.ถ้ามีตารางการอบรมทั้งปี (วัน/สถานที่) รบกวนช่วยส่งมาให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ  

ความคิดเห็นที่ 95. โดย : Email : [ aomsin-N@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-11-18 22:58:13

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ อ. ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย ได้สมัคร เข้าร่วม EAC แล้ว จำ 
password usename ไม่ได้ สามารถขอใหม่ได้มั้ยคะ ขอด่วนนะคะ เพราะไม่สามารถลง
ข้อมูลได้คะ 

ความคิดเห็นที่ 96. โดย : Email : [ knkpharm@yahoo.com ] เมื่อเวลา :2008-11-27 09:53:15

สวัสดีค่ะอาจารย์
        รพ.บางพลี สมุทรปราการ ขอสมัครเป็นสมาชิก easy asthma clinic เนื่องจากต้องการ
จัดตั้งคลินิก โดยมีสมาชิกต่อไปนี้
1. พญ.วิศา เอนกมุจลินท์  แพทย์
2. ภญ. กนกกานต์ พัตนพิบูล   เภสัชกร 
3. คุณน้ำเพชร มาตาชนก พยาบาลห้องฉุกเฉิน
4. พยาบาลผู้ป่วยนอก/ในอีก 2 ท่าน
และต้องการเข้ารับการอบรมค่ะ ขอบคุณค่ะ  

ความคิดเห็นที่ 97. โดย : กนกพร จตุพรรัตนะพันธ์ Email : [ jkanok@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-12-08 18:14:34

เรียนอาจารย์ที่เคารพ
        รพ.บึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้สมัครเป็นสมาชิก EAC เลขที่ 62 ได้มีการดำเนินงานไป
แล้ 1 ปี (2549) หลังจากนั้นแพทย์ที่รับผิดชอบคลินิคได้ไปเรียนต่อและเภสัชกรได้ย้ายรพ. 
จึงทำให้งานไม่ต่อเนื่องอยากทราบว่า ถ้าจะจัดทีมใหม่ ไม่ทราบว่าจะเข้ารับการอบรมได้ที่ไหน
และขอ password,usernameใหม่ด้วยค่ะ
         

ความคิดเห็นที่ 98. โดย : Email : [ knkpharm@yahoo.com ] เมื่อเวลา :2008-12-09 14:58:50

 
สวัสดีค่ะอาจารย์
        รพ.บางพลี สมุทรปราการ ขอสมัครเป็นสมาชิก easy asthma clinic เนื่องจากต้องการ
จัดตั้งคลินิกค่ะ และขอแก้ไขข้อมูลสมาชิกค่ะ โดยมีสมาชิกต่อไปนี้
1. พญ.มั่นจิต ประสิทธิ์หิรัญ  แพทย์
2. ภญ. กนกกานต์ พัตนพิบูล   เภสัชกร 
3. คุณน้ำเพชร มาตาชนก พยาบาลห้องฉุกเฉิน
4. คุณปยนัน สแนชแชล พยาบาลห้องฉุกเฉิน
5.คุณณิฏญา จันทบาล พยาบาลผู้ป่วยนอก
6.คุณจุฑาทิพย์ วงศ์สมศรี พยาบาลตึกผู้ป่วยหญิง
7.คุณณัฐวี ปานมาก พยาบาลตึกผู้ป่วยเด็ก
8.คุณปวันรัตน์ ประทีปวนิช พยาบาลตึกผู้ป่วยชาย
และต้องการเข้ารับการอบรมค่ะ อยากทราบว่าจะจัดการอบรมเมื่อไหร่ค่ะ ทางทีมงานอยากเข้า
อบรมและเปิดคลินิคมากค่ะ ขอบคุณค่ะ  

ความคิดเห็นที่ 99. โดย : Email : [ ktanaporn@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-12-09 20:19:02

เรียน อ.วัชรา บุญสวัสดิ์
รพ.กาญจนดิษฐ์  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ขอสมัครสมาชิก easy asthma clinic เนื่องจากมีความ
ต้องการที่จะจัดตั้ง Clinic COPD-Asthma ครั้งแรกภายใน รพ. โดยมีสมาชิกดังต่อไปนี้ครับ 
1. นพ.ธนาพร  กีรติตระกูล     แพทย์
2. ภญ.วิรดา คำเนตร             เภสัชกร
3. ดวงจันทร์  คงหอม            พยาบาลวิชาชีพ 7 ผู้ป่วยนอก
4. วลัยภรณ์ วงศํมณีธรรม       พยาบาลวิชาชีพ 7 ห้องฉุกเฉิน
ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งและการอบรมครับ
ขอแสดงความนับถือครับ 
สถานที่ตั้ง    : เลขที่ หมู่ที่ ม.9 ซอย ถนน พลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์
                   จังหวัด สุราษฎร์ธานี  84160
โทรศัพท์   : 0-7725-5222, 0-7725-5438

ความคิดเห็นที่ 100. โดย : วัชรา บุญสวัสดิ์ Email : [ watcha_b@kku.ac.th ] เมื่อเวลา :2008-12-09 23:36:26

จะมีการอบรมวันที่ 14 ม.ค.2552 ที่โรงแรม เอเซีย กรุงเทพ
และวันที่ 21 ม.ค. 2552 ที่โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ะธานี
สนใจสมัครด่วน ที่ โทร 0813201102 หรือ 0850066966 ในเวลาราชการ

ความคิดเห็นที่ 101. โดย : เมื่อเวลา :2008-12-11 09:07:08

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ  ขอสมัครเข้าเป็น
สมาชิก Easy  Asthma  Clinic ใหม่ และขอลงทะเบียนเข้าอบรมที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหา
นคร ในวันที่ 14  มกราคม 2552 ซึ่งประกอบด้วย
1. นายแพทย์ปริญญา  นพเก้า  นายแพทย์ 6 รก. ผอ.รพ.
2. นางสาวมยุลา  โลมะรัตน์  เภสัชกร 6
3. นายวิเชียร  เขียวเข้ม  พยาบาลวิชาชีพ 6 ว.

ความคิดเห็นที่ 102. โดย : บุศรัตน์ รพ.นาจะหลวย Email : [ budsarat-Ve@thaimail.com ] เมื่อเวลา :2008-12-16 16:50:45

โรงพยาบาลนาจะหลวยจ.อุบลราชธานี สนใจสมัครด้วยค่ะทีมงานดังนี้
1.พญ.จุไรรัตน์  ทุมนันท์ (แพทย์)
2.ภญ.วณมารินทร์  สมจันทร์ (เภสัชกร)
3.คุณบรรจง   จารุวงค์ (หัวหน้าพยาบาล)
4.คุณจิรภา   โมขทิพย์ (พยาบาล OPD )
5.คุณบุศรัตน์   วีระกุล  ( พยาบาล OPD )
6.คุณวิพรรษา   เหง้าเกษ (พยาบาล IPD )
7.คุณสลิตา   พรมเกษ (พยาบาล ER)

ความคิดเห็นที่ 103. โดย : สิริกานต์ กรัณย์วัฒนกุล Email : [ blossom7412@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-12-19 10:03:42

โรงพยาบาลแม่แตงจ.เชียงใหม่ สนใจสมัครด้วยค่ะทีมงานดังนี้
1.พญ.สุจารวี   เตชาชาญ (แพทย์ประจำคลีนิค)
2.ภญ.นฤมล  อุทัยศรี   (เภสัชกรประจำคลีนิค)
3.คุณอัญชนี  ศิริ (หัวหน้าพยาบาลประจำคลีนิค)
4.คุณสิริกานต์   กรัณย์วัฒนกุล (พยาบาลประจำคลีนิค )
5.คุณนุชจะณีย์   ยิ่งยศตระกูล  ( พยาบาลประจำคลีนิค )
6.คุณวันวิสา  วิบูลย์ธรรมวงค์ (พยาบาลประจำคลีนิค )
7.คุณแคทริยา  พจนสุนทร (นักกายภาพบำบัดประจำคลีนิค)
8.คุณชานนท์    ตันมณี (นักกิจกรรมบำบัดประจำคลีนิค)
 
 

 


ความคิดเห็นที่ 104. โดย : waiwit Email : [ nU_nO168@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-12-23 22:46:50

โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี สนในสมัครเข้าร่วมโครงการ easy asthma 
clinic และเข้าร่วมประชุมในวันที่ 14 มกราคมนี้ครับ 
รายชื่อทีมงาน 
1 นพ ไววิทย์     สงวนวงศ์วาน (แพทย์ประจำคลินิค)
2 ภญ จุฑาทิพย์    แสนทวีสุข  (เภสัชกรประจำคลินิค)
3 คุณ ดวงใจ        พูลงาม       (พยาบาลประจำคลินิค)
รบกวนช่วยส่งรายละเอียดการมัครเข้าร่วมโครงการ และ การเข้าร่วมการอบรมมาที่ 
email - nU_nO168@hotmail.com ด้วยครับ  ขอบคุณมากๆครับ 

ความคิดเห็นที่ 105. โดย : ธีราภรณ์ บัวงาม Email : [ Tal2510@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-01-22 23:36:21

ทีมงานโรงพยาบาลปะทิว  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ได้เข้ารับการอบรม Easy Asthm Clinic 
workshop ที่โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎ์ธานี วันที่ 21 มกราคม 52 แล้ว แต่ยังไม่ได้
สมัครเป็นสมาชิก   จึงขอสมัครเป็นสมาชิก easy asthma clinic เพื่อขอรับ username และ
password      เนื่องจากมีความต้องการที่จะจัดตั้ง Clinic COPD-Asthma ภายใน รพ. โดยมี
สมาชิกดังต่อไปนี้
1. พญ.นพมาศ        ธนะไชย          แพทย์ประจำคลินิค  
2. ภญ.สุนิสา           สงจวง             เภสัชกรประจำคลินิค 
3. นางสมร              ใสสุชล           พยาบาลประจำคลินิค
4. น.ส.กรรณิการ์      แสงสุวรรณ      พยาบาลประจำคลินิค
5. น.ส.ธีราภรณ์        บัวงาม            พยาบาลประจำคลินิค
 
สถานที่ตั้ง    : โรงพยาบาลปะทิว  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  86160
โทรศัพท์   :    0-7759-1170 , 0-77591028
ผู้ประสานงานทีม    E-mail : Tal2510@hotmail.com        ( Tel. 080-5263663 )

ความคิดเห็นที่ 106. โดย : หทัยรัตน์ กวัดแกว่ง Email : [ koookkikrin@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-01-30 16:06:10

ตอนนี้ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินได้สมัครเข้า clinicCOPD เรียบร้อยแล้ว
คะ clinic asthma เป็นรูปธรรมแล้วตอนนี้กำลังทำ clinic COPD อยู่คะทำแผนได้ส่วนหนึ่งแล้ว
วางแผนไว้ว่าจะทำ สมุดประจำตัวผู้ป่วยแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นทำอย่างไรให้ผู้ป่วยได้ใช้ประโยชน์กับ
สมุดให้มากที่สุดไม่ทราบว่าอาจารย์พอจะมีแบบฟอร์ม หรือ ต้นฉบับสมุดบันทึกหรือเปล่า ถ้ามี
รบกวนอาจารย์ช่วยส่งมาให้ดิฉันที่ หทัยรัตน์ กวัดแกว่ง 38 ถ.รถไฟ ต. ตะพานหิน อ.ตะพาน
หิน จ.พิจิตร 66110

ความคิดเห็นที่ 107. โดย : ธนาพร Email : [ thanaporn1982@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-02-16 16:14:29

สวัสดีคะ ต้องการสมัครสมาชิก คะ
โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร
สนใจสมัครเป็นสมาชิกและจัดตั้งคลินิก 
asthma ทุกวันอังคาร
 มีรายชื่อผู้รับผิดชอบดังนี้
พญ. ธนาพร  ดวงมาลา (แพทย์)
นางนิตยา  บุตรคำภา (พยาบาล)

 
 


ความคิดเห็นที่ 108. โดย : เมื่อเวลา :2009-02-17 14:22:56

สวัสดีคะ ต้องการสมัครสมาชิก คะ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เลิงนกทา  จังหวัดยโสธร
สนใจสมัครเป็นสมาชิกและจัดตั้งคลินิก 
asthma ทุกวันพุธ
 มีรายชื่อผู้รับผิดชอบดังนี้
พญ. สุรัมภา  ประภัสสรวิจิตร (แพทย์)
นางสาวพิมพ์ผกา  พงษ์พันธ์ (พยาบาล)
นางสาวนพรัตน์  พวงทอง (เภสัชกร)


ความคิดเห็นที่ 109. โดย : ธันยาภัทร์ ทรงศิล Email : [ eacc-network@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-02-17 21:10:50

จากความคิดเห็นที่ 107 ค่ะ  ท่านสามารถโทร.ขอเบิก appendix1, appendix3 และสมุดคู่มือผู้ป่วยได้
ที่ 085 - 0066966 ค่ะ หรือส่ง mail มาที่ eacc-network@hotmail.com ค่ะ อุปกรณ์จะส่งให้ทุก
วันศุกร์ค่ะ ดังนั้นรบกวนให้โทร.แจ้งภายในวันจันทร์ - พฤหัสบดีค่ะ เพื่อวัศุกร์จะได้จัดส่งค่ะ


ความคิดเห็นที่ 110. โดย : ธันยาภัทร์ ทรงศิล Email : [ eacc-network@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-02-17 21:17:13

จากความคิดเห็นที่ 108 และ 109 
ทั้งสองโรงพยาบาลเคยเป็น เครื่อข่าย eacc แล้วค่ะ และมี Password username แล้วค่ะ สามารถเปิด
คลินิกได้เลยค่ะ และสามรถโทร.ถาม password และ username ได้ที่ 085 - 0066966 ค่ะ หรือส่ง 
mail มาที่ eacc-network@hotmail.com ก็ได้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 111. โดย : Email : [ nar-kn-oi@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-02-19 10:50:30

สวัสดีค่ะต้องการสมัครสมาชิกคะ
โรงพยาบาลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จ.อุบลราชธานี สนใจสมัครเป็นสมาชิกและจัดตั้งคลินิก
ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้
1.นพ. สุทธิพันธ์  ดำริห์ศิลป์ (แพทย์)
2.นางสาวนาคน้อย  นนทวี (พยาบาลOPD)
3.นางสาวจินตนา  พบลาภ (พยาบาลOPD)
4.นางสาวอัญชลี  ทุมมณี (พยาบาล ER)
5.นางสาวมณฑยา  พิมพ์พันธ์(พยาบาลIPD)
6.นางรุจิรา  ทางธรรม (เภสัชกร)

ความคิดเห็นที่ 112. โดย : พัชรียา Email : [ patty2993@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-02-20 14:14:32

สวัสดีค่ะ ต้องการสมัครค่ะ
รพ ค้อวัง จ.ยโสธร
พญ.พัชรียา ชุกชื่น
ภญ.ธนิตา เพ็งศรี
นส.รัตนา มณีบูลย์
นส.พันทิพย์ แก้วศิริ
ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 113. โดย : เมื่อเวลา :2009-04-02 08:21:38

ตอบความคิดเห็นที่ 112 และ 113 ค่ะ
ท่านสามารถเข้าร่วมอบรม Easy Asthma Clinic ได้ ในวันที่  10 มิถุนายน  52  ณ.โรงแรม เอ
เซีย กรุงเทพ ค่ะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 085 - 0066966  ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 114. โดย : วรรณภา Email : [ wnp.chin@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-04-06 19:00:51

เคยไปอบรมที่โรงแรมเอเชีย กำลังทำวิจัย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของจำนวนผู้ป่วยใน
แต่ละโรงพยาบาล ประกอบการพิจารณาในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ไม่ทราบว่าจะขอข้อมูลนี้ได้
หรือไม่คะ (เป็นพยาบาล กำลังเรียนต่อโทค่ะ)

ความคิดเห็นที่ 115. โดย : สวัสดิ์ แสงสันต์ Email : [ chawitree@yahoo.com ] เมื่อเวลา :2009-05-21 13:25:05

โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ สนใจสมัครเป็นสมาชิกและจัดตั้งคลินิกClinic COPD-
Asthma  ทีมรับผิดชอบคลินิกได้แก่
1.นายแพทย์กานต์ ประสมศรี
2.ภญ.มนชญา   วงทาแต้ม
3.นางสาวสวัสดิ์  แสงสันต์
4.นางอุไรวัลย์   มะณีอำพันธ์
045-609055  Fax  045-609057

ความคิดเห็นที่ 116. โดย : Email : [ nokjariya@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-06-03 12:04:47

โรงพยาบาลหนองบัวลำภูตั้ง Clinic Asthma ขอระหัสผ่านด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 117. โดย : obb obb Email : [ obbulator@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-06-03 22:15:58

รพ ป่าบอน จ พัทลุง ตอนนี้กำลังจะเริ่มตั้ง Clinic COPD-Asthma ครั้งแรกภายใน รพ. ตอน
แรกไม่รู้จะเริ่มจากอะไรดี พอมาเจอ website นี้โล่งใจเลยคะ รู้สึกง่ายขึ้นเยอะ แถมยังมีพี่น้อง
รพอื่นเพียบเลย  สนใจเข้าร่วมเป็น รพ เครือข่าย และ
ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งและการอบรมคะ และขอ username และ 
password ด้วยคะ
ขอแสดงความนับถือคะ รพป่าบอน ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ :))
สถานที่ตั้ง    : เลขที่ 86 ต วังใหม่ อ ป่าบอน จ พัทลุง 93170                   
โทรศัพท์   : 0890750002 074625100 FAX 074841635

ความคิดเห็นที่ 118. โดย : ธันยาภัทร์ ทรงศิล Email : [ eacc-network@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-06-08 09:54:10

สวัสดีค่ะ ต้องขออภัยมานะที่นี้นะค่ะ สำหรับโรงพยาบาลที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม Easy Asthma 
Clinic Workshop(ในครั้งนี้  10 มิ.ย.52 ซึ่งเต็มมากๆค่ะ)  ในอนาคตอันใกล้นี้เราจะมีการจัด 
Easy Asthma Clinic Workshop อีกครั้ง ค่ะ แต่ยังไม่สามารถ ระบุ วัน เวลา และสถานที่ได้
ค่ะ จะแจ้งให้ทราบทาง Website อีกครั้ง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมเครือข่าย 
EACC ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 119. โดย : จินดานุช ผลโยน Email : [ jinpui_18@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-06-08 11:55:13

รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม  อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม 48110 
ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก  easy asthma clinic ด้วยนะคะ  
เพิ่งเริ่มจัดตั้ง คลินิกค่ะ ตอนนี้จะทำควบคู่กันไปเลยทั้ง  asthma  clinic  
และ  copd clinic ทุกวันจันทร์ 13.00 - 16.00 น.ค่ะ
มีผู้รับผิดชอบหลักดังนี้ค่ะ
1.นพ.พรพจน์  สารทอง
2. ภญ.จินดานุช  ผลโยน  เภสัชกร 081-5935574
3.นางนลินี  หนูห่วง   พยาบาล(opd)
4.นางจรูญรัตน์  การถาง (หอผู้ป่วยชาย)
5.นางสาววัชโรบล  ทิพย์วงศ์ (หอผู้ป่วยหญิง)

เบอร์โทร 042-541255 ต่อ 123 (ห้องยา ) 108 (opd)
fax. 042-525223  เมลล์ jinpui_18@hotmail.com
หากมีการประชุม ทาง รพ. ยินดีเข้าร่วมประชุมค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 120. โดย : ธนาพร ดวงมาลา Email : [ sommd@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-06-08 11:55:47

โรงพยาบาลทรายมูล ยโสธร
เคยเข้าร่วม COPD workshop กำลังดำเนินการคลินิก

ทางทีมงานได้จัดส่ง password และ user name
แต่ไม่สามารถ log in ได้คะ
ขอความกรุณา ขอ password และ username ใหม่ด้วยคะ

ความคิดเห็นที่ 121. โดย : จุฬารัตน์ Email : [ chularat.jk@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-06-09 00:06:51

โรงพยาบาลเชียงแสน สนใจสมัคร เป็นสมาชิก COPD clinic ค่ะ เริ่มดำเนินการคลินิกตั้งแต่ปี 
51 ค่ะ และปี 52 มีทำแบบสหวิชาชีพมากขึ้น ได้แก่
แพทย์  นพ.ภูวดล มงคลดี
พยาบาล นส.ปภานันท์ สุตะวงค์
เภสัชกร ภญ.จุฬารัตน์ โค้วประเสริฐสุข
ตอนนี้อยากเข้าร่วมอบรมมาก ๆ เพื่อให้สามารถทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น update ความรู้
ให้ทันผู้อื่นค่ะ หากมีการประชุมสนใจอยากเข้าประชุมมากค่ะ
เบอร์โทร 053777017 ต่อ 104(ห้องยา) chularat.jk@hotmail.com(ภญ.จุฬารัตน์)

ความคิดเห็นที่ 122. โดย : โรงพยาบาลวัดโบสถ์ Email : [ chompoo907@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-06-16 16:42:57

โรงพยาบาลวัดโบสถ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65160
1. พญ.กลมรัตน์  พลไวย์ 
2. ภญ.สุรีรัตน์ ด้วงเต๊ะ 
3. นส. ธนิตตา ม้าอุตส่าห์ ( พยาบาล IPD )
4. นางสุดารัตน์ พิมพ์ระเบียบ  ( พยาบาล OPD ) 08-757-18399
5. นางจินตนา เมฆิน  ( พยาบาล OPD )
6. นางอุสุมา วงศ์ตัว ( พยาบาล ER )
chompoo907@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 123. โดย : Email : [ nnittaya@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-06-26 13:24:55

เรียน นพ.วัชรา 
       รพ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ขอสมัครเป็นสมาชิก easy asthma clinic ซึ่งทีมดูแลผู้ป่วย
ได้เริ่มดำเนินการ COPD clinic ค่ะ คลินิกเมื่อต้นปี 52 มีสหสาขาวิชาชีพมีส่วนร่วม ประกอบ
ด้วย
1. พญ.หทัยชนก  อินต๊ะหล้า   แพทย์
2. ภญ. จันทร์จิรา  ธรรมสถิตย์ เภสัชกร
3. นางสายทอง  เทพดวงแก้ว  พยาบาลประจำคลินิก
4. นางนิตยา  เกียรติจิรภัทร    พยาบาลประจำคลินิก
5. นางจินตนา  ดอนลาว         พยาบาลแผนกผู้ป่วยใน
5. นายรัตนพล  ก๋าวงศ์           นักกายภาพบำบัด
    ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้ง และการอบรมคะ ขอ username และ 
password ด้วยค่ะ
โทรศัพท์ 053-799033ม 799024 ต่อ 163 หรือ 089-8518057 (นิตยา)
nnittaya@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 124. โดย : เมื่อเวลา :2009-07-13 20:52:12

เรียน น.พ.วัชรา
   โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ขอสมัครเป็นสมาชิก Easy COPD clinic ซึ่งทีมดูแล
มีโครงการจะดำเนินการจัดตั้ง COPD clinic ค่ะ มีทีมสหสาขาวิชาชีพประกอบด้วย
   1. น.พ.สมยศ กรินทราทันต์  แพทย์
   2. ภก.บุญศักดิ์  อ่อนลิ้ม  เภสัชกร
   3. นางสาวอัญชลี แสนพรม พยาบาลแผนกผู้ป่วยใน
   4. นางสาวนภัส  ทับกล่ำ พยาบาลแผนกผู้ป่วยใน
    ทางทีมได้เคยเข้าร่วมอบรม Easy COPD เมื่อ 3มิ.ย.52 ขอ user name และ password 
ด้วยค่ะ โทรศัพท์ 055-531229 ต่อ 145 หรือ 087-8483053 (อัญชลี)
  unsanprom@hotmail.com,  un_sanprom@yahoo.com
                                                                                        ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 125. โดย : Email : [ PATCH2O@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-07-23 15:30:50

เรียน อาจารย์วัชรา   โรงพยาบาลกุสุมาลย์  อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร  มีความประสงค์
จะสมัครเป็นสมาชิก EAC  network   และอยากจัดตั้งคลินิค asthma  ในทุกวันศุกร์     
โรงพยาบาลกุสุมาลย์  เป็นโรงพยาบาล 35 เตียง มีผู้ป่วย asthma 
ประมาณ 200 คน ซึ่งทีมงานในการจัดตั้งคลินิก asthma มีดังต่อไปนี้
1. พญ.น้ำเพ็ญ  ศิริวัฒน์
2. เภสัชกรภาคิน   ผาติวรภัทร
3.คุณพัชรินทร์  ซุนซัง            พยาบาลวิชาชีพให้คำปรึกษา
4.คุณรำไพ  ฮังโยธา              พยาบาลวิชาชีพ IPD               
5.คุณปรียาพร   เลาหวิโรจน์     พยาบาลวิชาชีพ ER
6.คุณยุพา   ทุพแหม่ง             พยาบาลวิชาชีพ OPD


ที่อยู่  รพ.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร  47210  โทร. 042-769041 
FAX 042-769123
ผู้ประสานงานหลัก  พัชรินทร์  ซุนซัง   PATCH2O@hotmail.com 
ขอสมัครเข้าร่วม EACC คะ
ขอแสดงความนับถือ 

ความคิดเห็นที่ 126. โดย : เมื่อเวลา :2009-07-24 16:50:28

ขอสมัครเป็นสมาชิก

ความคิดเห็นที่ 127. โดย : Email : [ nattarika-11@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-07-24 17:12:07

รพ.ค้อวัง อ.ค้องวัง จ.ยโสธร  นางณัฐริกา จุ้ยนิ่ม(พยาบาลวิชาชีพ)

ความคิดเห็นที่ 128. โดย : Email : [ fanta2521_@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-08-03 20:56:15

สมัครเข้าร่วม easy asthma clinicแล้วไม่มีuser nameและpass wordทำให้ส่งข้อมูลไม่ได้
ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะและต้องการติดตามข่าวการอบรมว่าจัดที่ไหนขอความกรุณาส่งข่าวให้
ทราบด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 129. โดย : Email : [ narumon_k1@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-08-04 01:08:08


ความคิดเห็นที่ 130. โดย : นางมาริสา บัวบาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ Email : [ samark 122003@ hotmail.com tel 0897399166 / 073 -411412 ] เมื่อเวลา :2009-09-04 13:32:29

เรียน น.พวัชรา ที่ เคารพ ด้วยทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 
ขอสมัคร Easy Asthma Clinic ค่ะ เดิมเปิดให้บริการผู้ป่วย COPD Clinic ตั้งแต่ ตุลาคม 
2548 แต่ยังไม่เปิดบริการ Asthma ตอนนี้ มีทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย 
1. แพทย์หญิง นุสรัตน์ เบ็ญราฮีม  แพทย์ประจำคลินิก 
2. เภสัชกร น.ส ฮายาร์ต นิเดหะ 
3.นางมาริสา บัวบาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
4.นางสาวนิรมล อ่อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5.นางสาวอามีน๊ะ มะมิง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6.นางสาวอามีเร๊าะ อาแว  พยาบาลเทคนิคปฏิบัติการ
7.นางหนูกร เจะมิง  ผู้ช่วยกายภาพบำบัด
8.นางสาวทรายทิพย์ แซ่อ่อง  นักกายภาพบำบัด

ความคิดเห็นที่ 131. โดย : Email : [ kulnatee_17@live.com ] เมื่อเวลา :2009-09-18 10:59:36

เรียน น.พวัชรา ที่ เคารพ ด้วยทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ.สว่างแดน
ดิน จ.สกลนคร 
ขอสมัคร Easy Asthma Clinic ค่ะ เดิมเปิดให้บริการผู้ป่วย Asthma Clinic ตั้งแต่ ตุลาคม 
2551 แต่ยังไม่เปิดบริการ COPD Clinic ตอนนี้ มีทีมประกอบด้วย 
1. นางลาวัลย์  เทศเรียน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
2. นางวริดา  นิลธิราช  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3.นางกุลนที  ทองโคตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
4.นางมณีรัตน์  จันลาเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5.นางเพ็ญศิริ  จันทร์เรือง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ความคิดเห็นที่ 132. โดย : วิภาสินี วะเศษสร้อย พยาบาลวิชาชีพ Email : [ jackiekku@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-09-19 12:42:34

เรียน ท่านอาจารย์ วัชรา  ที่เคารพอย่างสูง ทางโรงพยาบาลนาหว้า อ.นาหว้า จังหวัดนครพนม
ขอสมัคร Easy Asthma Clinic ค่ะ ตอนนี้มีการให้บริการในวันราชการ ไม่มี คลินิก Asthma ที่
ให้บริการชัดเจน  ตอนนี้ทางโรงพยาบาลนาหว้ามีการพัฒนางานโรคเรื้อรังขึ้น แพทย์  เภสัช 
นักกายภาพบำบัดและมีทีมพยาบาลชัดเจน อยากเข้าร่วมโครงการท่านอาจารย์ค่ะ เข้าชม
โครงการอาจารย์ในงาน KKU Show & Share 2009 ครั้งที่ 3 ทีมประกอบด้วย
1.นายแพทย์ชัยวัฒน์ ดาราสิชฌน์
2.ภญ.จิตรเลขา ศิริเดชไชยวงค์
3.นางสาวอารีรัตน์ แพงยอด พยาบาลวิชาชีพ
4.นางสาวทัศนีย์ สิทธิ พยาบาลวิชาชีพ
5.นางสาววิภาสินี วะเศษสร้อย พยาบาลวิชาชีพ
6.นางสุจิตรา ซองทุมมินทร์ พยาบาลวิชาชีพ
7.นางศรีแพร วันนา
8. นางพูล  สุวัฒนเสนีย์

ความคิดเห็นที่ 133. โดย : Email : [ wasunthara_b@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-09-22 21:42:04

อาจารย์คะ ดิฉันแพทย์หญิงวสุนธรา รพ สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ รพขนาด 60 เตียง มี
คนไข้เป็นasthma และ copd จำนวนมากคะ และยังไม่มีclinic    ดิฉันต้องการฝึกอบรม จะมี
จัดอบรมอีกไม๊คะ รบกวนอาจารย์ตอบ email หน่อยนะคะ ขอบพระคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 134. โดย : Email : [ krittaya.pang@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-09-27 13:14:21

อยากเปิดคลินิกด้วยค่ะ ทำอย่างไรบ้างคะ
ตอนนี้กำลังเปิดแบบชั่วคราวแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะ
อยากได้คำแนะนำค่ะ

ความคิดเห็นที่ 135. โดย : Email : [ krittaya.pang@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-09-29 11:00:21

เรียน อ.วัชราค่ะ
ทางรพ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะเปิดคลินิก asthma& COPD ค่ะ
จึงขอสมัคร easy asthma clinic ค่ะ
สมาชิก1.พญ.กฤตยา พรหมรัตน์
          2.ภญ.เบญจพร เสิศวิทยานนท์ 
          3.นางทิพย์วิมล หริกจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ
          4.นางพรทิพย์ หนูหนอง พยาบาลวิชาชีพ

ความคิดเห็นที่ 136. โดย : Email : [ le_2508@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-10-08 20:29:50

เรียน อ.วัชราค่ะ
ทางรพ.คลองท่อม จ.กระบี่ มีความประสงค์จะเปิดคลินิก asthma& COPD ค่ะ
จึงขอสมัคร easy asthma clinic ค่ะ
สมาชิก1.พญ.สาขนิตย์ ลีลาประสานท์
          2.ภญ.ธนพร ลุประสิทธิ์ 
          3.นางสุมาลี สืบวิเศษ พยาบาลวิชาชีพ
          4.นางบุญสมคันธานนท์  พยาบาลวิชาชีพ
          5 นางอัญชลี ขุนทรงอักษร

ความคิดเห็นที่ 137. โดย : เพียงใจ Email : [ ncd_phengjai@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-10-11 09:14:29

เรียน อ.วัชรา
ทางโรงพยาบาลนาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี มีความประสงค์จะจัดตั้งดลินิก asthma& COPD 
จึงขอสมัคร easy asthma clinic 
ทีมสหสาขาวิชาชีพประกอบด้วย
  1.พญ.นงนิด  เจริญงามเสมอ
  2.ภญ.มัทรียา  บุษทิพย์
  3.นางสาวเบญจมาศ  กิจธัญญะสัมพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  4.นางเพียงใจ  ถาวรคุณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  5.นางสาวจินตนา  ฉันทไพบูลย์

ความคิดเห็นที่ 138. โดย : Email : [ jklaiwong@yahoo.com ] เมื่อเวลา :2009-10-30 12:17:13

เรียนอ.วัชรา
ทางโรงพยาบาลมัญจาคีรี มีความประสงค์ จะจัดตั้งคลินิก asthma Clinic 
จึงขอสมัคร โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย
1. พญ. อารีย์ ดวงดี อายุรแพทย์
2. ภก. นิพนธ์ ฐิติญาณวิโรจน์
3. นางจิณห์จุฑา คล้ายวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ความคิดเห็นที่ 139. โดย : Email : [ puncharach.ph@windowslive.com ] เมื่อเวลา :2009-11-11 15:36:52

เรียน อ. วัชรา
โรงพยาบาลชัยบุรี มีความประสงค์ จะจัดตั้งคลินิก asthma clinic ขอสมัครเป็นสมาชิก 
ประกอบด้วย
1.นพ.ภควรรษ สังขทอง
2.ภก.ศิวภรณ์ โภคภิรมย์
3.นางอรวรรณ เพชรพงศ์พันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4.นางนิสา เรืองรัตน์

ความคิดเห็นที่ 140. โดย : Email : [ Hathai23@windowslive.com ] เมื่อเวลา :2009-11-13 07:59:28


ความคิดเห็นที่ 141. โดย : Email : [ Hathai23@windowslive.com ] เมื่อเวลา :2009-11-13 08:22:02

เรียน อ. วัชรา
โรงพยาบาลเคียนซา จ. สุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะจัดตั้ง คลินิก asthma  clinic จึงขอสมัครเป็น
สมาชิก  ประกอบด้วย
1.นพ.พิชิต  สุสบาย
2.ภญ.ปรัศนี  เพชรประดับสุข
3.นางสาวหทัยกานต์  อภัยสวัสดิ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4.นางสาวรัชนีกรณ์  ทองศรี  พยาบาลวิชาชีพ

ความคิดเห็นที่ 142. โดย : เมื่อเวลา :2009-11-21 15:53:36

สปสช จะจัดอบรม เพื่อจัดตั้งคลินิคโรคหืดในเดือน ธันวาคมนี้ โรงพยาบาลที่สนใจติดต่อ
สปสช เขต ของท่าน ด่วน

ความคิดเห็นที่ 143. โดย : จตุพร Email : [ tewtan@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-11-23 13:29:23

เรียนอาจารย์วัชรา
โรงพยาบาลคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะจัดตั้งคลีนิค asthma จึงขอสมัครเป็น
สมาชิกค่ะ
สมาชิกประกอบด้วย
1. แพทย์หญิงศิริรัตน์  รัตนอาภา
2. เภสัชกรหญิงพัชราวจี  เรืองเจริญ
3. นางจตุพร  พงษ์สุวรรณ ( พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ )
4. นายวีระพงษ์  จันทร์ช่างทอง ( พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ )
5. นายคมริกิจ  เลิศคอนสาร ( ลูกจ้างชั่วคราว )

ความคิดเห็นที่ 144. โดย : สมบัติ Email : [ naza_mol@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-11-24 15:00:06

โรงพยาบาล โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะจัดตั้งคลีนิค asthma จึงขอ
สมัครเป็นสมาชิกครับ
สมาชิกประกอบด้วย
1. นายแพทย์สมบัติ  งามสมบัติ
2. เภสัชกรชัยวัฒน์  กลางวาปี
3. นางณศมล  แพงมา (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
4. นางณัฎฐนันท์   ธัญญจิโรจน์  (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
5. นางพชรมน  ภู่พัฒน์ (นักกายภาพบำบัด)

ความคิดเห็นที่ 145. โดย : วาสนา เวียงดาว( Email : [ dekdee_ni@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-11-27 08:37:59

โรงพยาบลอุ้มผาง จ.ตากมีความประสงค์จะจัดตั้งคลีนิค asthma จึงขอ
สมัครเป็นสมาชิกครับ
สมาชิกประกอบไปด้วย
1.นายแพทย์ เกรียงศักดิ์  เจริญสุข
2.เภสัชกรเทวฤทธิ์ ประเพชร
3.นางวาสนา  เวียงดาว(พยาบาลวิชาชีพ) 
4.นายวีรวัฒน์ บันดาลพิภพ(พยาบาลวิชาชีพ)  
5.นางสาวมินตรา อินทรเกษม(นักกายภาพบำบัด) 
6.นางสาวทิพย์มณี  ผาแสนเถิน(พยาบาลวิชาชีพ)

ความคิดเห็นที่ 146. โดย : สิริฉัตร สมบูรณ์เอนก Email : [ Sirichat.som@gmail.com ] เมื่อเวลา :2009-12-21 14:59:38

โรงพยาบาลศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะจัดตั้งคลีนิค Asthma จึงขอสมัครเป็น
สมาชิกด้วยค่ะ
สมาชิกประกอบด้วย
1.นายแพทย์สัมฤทธิ์ สุขหร่อง
2.เภสัชกรวรพล เซนักค้า
3.นางสาวิตรี มานะพิชิตวงษ์ (พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป)
4.นางปราณี  ใจเฉื่อย(พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

ความคิดเห็นที่ 147. โดย : สิริฉัตร สมบูรณ์เอนก Email : [ Sirichat.som@gmail.com ] เมื่อเวลา :2009-12-21 15:05:52

โรงพยาบาลศรีเทพขอเพิ่มจำนวนสมาชิกสมัครคลินิก Asthma อีก 2 ท่านคือ
1.นางสาวหทัยรัตน์ จำรัสภูมิ นักสุขศึกษา
2.นางสาวขนิษฐา  หาญแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข
 

ความคิดเห็นที่ 148. โดย : สุรางค์รัตน์ สุรงคบพิตร Email : [ surankrat_s@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-12-21 15:33:36

โรงพยาบาลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
มีความประสงค์จะจัดตั้งคลินิกโรคหืด จึงขอสมัครเป็นสมาชิกของโครงการ Easy  Asthma  Clinic
ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. พญ. อัมไพ  คูวุฒยากร ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการ
2. ภญ. ศรีวรรณ  น้อยมั่น  ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ
3. น.ส. สุรางค์รัตน์  สุรงคบพิตร  ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. น.ส. สุกัญญา  บันสิทธิ์   ตำแหน่ง  พยายบาลวิชาชีพชำนาญการ
5. น.ส. อัจฉราพร  พวงแก้ว  ตำแหน่ง  นักกายภาพบำบัด

ความคิดเห็นที่ 149. โดย : Email : [ nasa_nata1@windowslive.com ] เมื่อเวลา :2009-12-24 16:27:20

โรงพบาบาลบ้านแท่น  อ.บ้านแท่น จ.ชัยภุมิ 36190
มีความประสงค์จะจัดตั้งคลีนิกหอบหือ  จึงขอสมัครเป็นสมาชิกโครงการ  easy  Asthma  
Clinic  ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.  นายพทย์ชัยนันท์  บุญศิริวัฒนกุล
2.  นายณัฐวุฒิ   ทิมเกลี้ยง
3.  นางสาวบุษบา  จิรกิตตยากร
4.  นางเพ็ญศรี  ทองลาด
5.  นางตรรกพร  วงค์เพ็ชร
6.นางสาวกัลยรัตน์  รุ่งรันตชีวิน

ความคิดเห็นที่ 150. โดย : ภญ.หฤทัย คุโณทัย Email : [ jew_lew5@yahoo.com ] เมื่อเวลา :2009-12-28 12:36:47

โรงพยาบาลนครนายก  ขอสมัครเป็นสมาชิกโครงการ EACC 
โดยมีสมาชิกดังนี้ 
1.นายแพทย์ พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ
2.ภญ.หฤทัย คุโณทัย ผู้ประสานงาน jew_lew5@yahoo.com ,081-6475754
3.ภญ. นิโลบล เจนกาญจนดิลก  
4.นาง สุดาณี มณีน่วม
5.นาง นารีรัตน์ พาแพง
6.นาง น้ำค้าง พิรกุลวาณิช 
7. นาง มณิศรา โฮ่บรรเทา
7. นส รุ่งลาวัลย์ ภูวงษ์ นักกายภาพบำบัด

ความคิดเห็นที่ 151. โดย : Email : [ kaiveena@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-01-04 14:06:49

โรงพยาบาลสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ขอสมัครเป็นสมาชิกของโครงการ Easy  Asthma  Clinic
ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. พญ. วีณา มงคลพร 
2. ภญ. กนกวรรณ เบญจนาค
3. น.ส. สุนันท์ ผันกระโทก
4. น.ส. วาสนา แสนศรีแก้ว
5. นางนิตยา แดงสูงเนิน
6. นายอนุชา สร้อยเป้า

ความคิดเห็นที่ 152. โดย : Email : [ jair_2511@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-01-18 13:35:16

โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ขอสมัครเป็นสมาชิก Easy Asthma Clinic ค่ะ
1.นางสังวาลย์  ชุมภูเทพ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ IPD หญิง , case manager
2.นางระวี วงค์ชัย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ,พยาบาลประจำคลินิก

ความคิดเห็นที่ 153. โดย : Email : [ naruchanat@yyahoo.com ] เมื่อเวลา :2010-01-18 16:17:36

โรงพยาบาลเกาะคา อ.เกาะคา จ. ลำปาง ขอสมัครเป็นสมาชิก Easy Asthma Clinic ค่ะ
นางนฤชา เนตรวิชัย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ  พยาบาลผู้รับผิดชอบงานคลินิก COPD

ความคิดเห็นที่ 154. โดย : Email : [ saisa_ang@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-01-19 13:55:17

โรงพยาบาลดอนมดแดง อ.ดอนมดแดงจ.อุบลราชธานี ขอสมัครเป็นสมาชิกEasy Asthma 
Clinic โดยมีสมาชิกดังนี้
1.นพ.อวิรุทธ์ นันทะบุตร
2.ภญ.ปะการัง ศรีสุวรรณ
3.นางศลิษา ศรีสุข
4.นางนฤมล นะที
5.นางสนธยา พุ่มจันทร์

ความคิดเห็นที่ 155. โดย : เมื่อเวลา :2010-01-22 12:07:24

โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ขอสมัครเป็นสมาชิก Easy asthma clinic โดยมีสมาชิกดังนี้
1. ภญ.ปีร์ยามาศ นะพรรัมย์ t068797800@yahoo.com
2. พญ.ชญาดา  เมืองแก้ว
3. นางสวาสดิ์  สิมมา
4. นางสาวอรุณโรจน์  สิมมา
5. นางสำลี  สุขชิต
6. นางสาวพรพิชา ศรีเพชร
7. นางสาวพัชญาวรรณ หอมเนียม

ความคิดเห็นที่ 156. โดย : Email : [ le_2508@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-01-27 13:30:34

แพทย์หญิงสาขนิตย์ ลีลาประศาสน์   kk._tiger@hotmail.com
นางบุญสม  คันธานนท์  พยาบาลประจำคลินิกโรคหืด   0896480989   
แพทย์หญิงสาขนิตย์ ลีลาประศาสน์   kk._tiger@hotmail.com
นางบุญสม  คันธานนท์  พยาบาลประจำคลินิกโรคหืด   0896480989   
นางสุมาลี  สืบวิเศษ   พยาบาลประจำคลินิกโรคหืด  0818922216  le_2508@hotmail.com
นางอัญชลี  ขุนทรงอักษร  พยาบาลประจำคลินิกโรคหืด         kk._tiger@hotmail.com
นางมลิศา  เขียวดำ เภสัชกรชำนาญการ
นางสายใจ  จีรธรรมสุนทร  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ saijai509@hotmail.com 


ความคิดเห็นที่ 157. โดย : Email : [ le_2508@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-01-27 13:31:36

ขอสมัครเป็นสมาชิก Easy asthma clinic โดยมีสมาชิกดังนี้
แพทย์หญิงสาขนิตย์ ลีลาประศาสน์   kk._tiger@hotmail.com
นางบุญสม  คันธานนท์  พยาบาลประจำคลินิกโรคหืด   0896480989   
แพทย์หญิงสาขนิตย์ ลีลาประศาสน์   kk._tiger@hotmail.com
นางบุญสม  คันธานนท์  พยาบาลประจำคลินิกโรคหืด   0896480989   
นางสุมาลี  สืบวิเศษ   พยาบาลประจำคลินิกโรคหืด  0818922216  le_2508@hotmail.com
นางอัญชลี  ขุนทรงอักษร  พยาบาลประจำคลินิกโรคหืด         kk._tiger@hotmail.com
นางมลิศา  เขียวดำ เภสัชกรชำนาญการ
นางสายใจ  จีรธรรมสุนทร  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ saijai509@hotmail.com 

ความคิดเห็นที่ 158. โดย : E-mail Email : [ aroonrat2003@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-01-28 11:20:15

ขอสมัครเป็นสมาชิก Easy asthma clinic โดยมีสมาชิกดังนี้
นายแพทย์สงกรานต์  ไหมชุม  aroonrat2003@hotmail.com
081-9905213

ความคิดเห็นที่ 159. โดย : Email : [ aroonrat2003@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-01-28 12:45:07

เรียน อ.วัชราที่เคารพ  
 ขอสมัครเป็นสมาชิก สำหรับ รพ.ควนขนุน จ. พัทลุง 
ขอสมัครเป็นสมาชิกEasy asthma clinic 
และเข้าร่วมประชุม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีฯ
ต้องการทราบแนวทางการดูแลผู้ป่วย ประกอบด้วยจนท. 3 คน
ขอแสดงความนับถือ
นายแพทย์สงกรานต์  ไหมชุม(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน)
aroonrat2003@hotmail.com  
tel. 081-9905213

ความคิดเห็นที่ 160. โดย : รพ.แจ้ห่ม Email : [ nimjaa@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-01-28 16:07:21

สวัสดีค่ะ อาจารย์ โรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ขอสมัดรเข้า EAC ค่ะ
สมาชิกประกอบด้วย
1.คุณเกศกนก คำเรืองศรี   แพทย์
2.คุณเจนจิรา เจนใจ  พยาบาลเวชปฏิบัติ รับผิดชอบงาน NCD
3.คุณนวลวรรณ วงศ์ตระกูลผู้ดี พยาบาลเวชปฏิบัติ รับผิดชอบงาน NCD
4.คุณวลัยลักษณ์ เจียรพินิจนนันท์ เภสัชกร

ความคิดเห็นที่ 161. โดย : รพ.หัวไทร Email : [ huasai@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-01-29 15:53:02

เรียน อ.วัชราค่ะ
ทางรพ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะเปิดคลินิก asthma& COPD ค่ะ
จึงขอสมัคร easy asthma clinic ค่ะ
สมาชิก 1. พญ.พิชญา  กุศลารักษ์
          2. คุณเตือนใจ  สุดจันทร์  พยาบาลวิชาชีพ
          3. คุณจินดาวรรณ  ชูจิตต์   พยาบาลวิชาชีพ
          4. บุคลากรทางการแพทย์ท่านอื่น ๆ 
มีความสนใจอยากทราบรายละเอียดของโครงการที่จะอบรมที่ นครศรีธรรมราช ในวันที่ 22 ก.
พ. 53 นี้ค่ะ  
แล้วก็ยังงงๆ กับวิธิการใช้เวบไซต์อยู่ค่ะ  รบกวนสอนวิธีใช้ด้วยได้มั้ยคะ  รบกวนขอ 
username และ password ด้วยค่ะ
ตอนนี้ที่ รพ . กำลังอยากได้แนวทางการจัดตั้งคลินิกโรคหืด หรือ GINA Guideline ภาษา
ไทย พอจะมีบ้างมั้ยคะ
ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 162. โดย : Email : [ pattamapon.c@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-02-02 22:57:44

อยากทำ COPD Clinic จากเดิมมี ASTHMA CLINIC แล้วต้องทำอย่างไรค่ะ

ความคิดเห็นที่ 163. โดย : นพ.วันชัย ศิลปสุวรรณ Email : [ silpasuvan2009@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-02-03 11:38:07

เรียน อ. วัชรา
  รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี ขอสมัคร easy asthma clinic เพราะจะเปิด คลินิก  asthma เร็วๆนี้
  ผู้สมัคร 1)นพ.วันชัย ศิลปสุวรรณ
            2)คุณยุวรีรัตน์ ศิริลือสาย(พยาบาล)
            3)คุณจินตนา ตระกูลพิบูลย์ชัย(พยาบาล)
            4)คุณวรรณา บุญสม(พยาบาล)
  ขอ  usernameและ password  ด้วยครับ
                             ขอแสดงความนับถือ

ความคิดเห็นที่ 164. โดย : Email : [ thatsanee43@yahoo.com ] เมื่อเวลา :2010-02-08 09:29:06

เรียน อ.วัชรา ที่เคารพอย่างสูง
  รพ.ควนขนุน จ.พัทลุง ขอสมัครสมาชิก easy asthma clinic เนื่องจากจะเปิด clinic asthma
  ผู้สมัคร  1.พญ.ปิติมา  วีระพันธุ์   (แพทย์)
              2.ภญ.ทัศนีย์    ดำชู     (เภสัชกร)
              3.นางทิพวรรณ  ศรีหนู  (พยาบาล)
              4.นางวิจิตรา  เมืองหนู   (พยาบาล)
 มีความประสงค์ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง easy asthma clinic ค่ะ
 และจะขอเข้าร่วมประชุม COPD clinic ที่นครศรี ฯ 22 กพ 53
 ขอ username and passward ค่ะ
                        ด้วยความเคารพอย่างสูง
 
 

ความคิดเห็นที่ 165. โดย : วันชัย ศิลปสุวรรณ Email : [ silpasuvan2009@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-02-10 14:49:49

อ้างถึง165
  เรียนอ. วัชรา ที่เคารพ
             รพ.แก่งคอย จังหวัด สระบุรีขอสมัครไปประชุมที่วันที 24 มีนาคม 2553 ที่จังหวัด 
นครราชสีมาครับ
  ผู้สมัคร เข้าร่วมประชุม ประมาณ 8 คน ครับผม
                                    ด้วยความเคารพอย่างสูง
                                        นพ. วันชัย ศิลปสุวรรณ

ความคิดเห็นที่ 166. โดย : กัณฑิมา เรืองแสน Email : [ eitzaa@yahoomail.com ] เมื่อเวลา :2010-02-10 16:54:00

เรียนอาจารย์ วัชราที่เคารพค่ะ  โรงพยาบาลดอนตาล จ.มุกดาหาร 
สนใจจัดตั้งคลินิก asthma ,copd มีรายชื่อทีมดังนี้ค่ะ
1. พญ.วริศรา    เพชรวิเศษภูษิต  นายแพทย์ปฏิบัติการ
2. นางจันทจร    เสนามาตย์        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ER
3. นางโกศล      เจริญศรี           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ER
4. นางเรืองรอง   จันทโคตร        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  OPD
5. นางมัสลิน      จันปุ่ม             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  งานเวชปฏิบัติ
6. นางสุภัทรา     บุตรวงศ์          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  IPD
7. นางกมลรักษ์   แสนสุข          พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   IPD
8. นางไพรวัลย์    ผิวงาม           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  IPD
8. นางกัณฑิมา    เรืองแสน       เภสัชกรชำนาญการ  ผู้ประสานงานคลีนิก
 e-mail = eitzaa@yahoomail.com  เบอร์มือถือ 080-4006776
ที่อยู่ รพ.ดอนตาล  ต.ดอนตาล  อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาล 042-689085 ต่อ 117 Fax 042-689085 ต่อ 260
หมายเหตุ : ผู้ประสานงานคลีนิกได้โทรศัพท์มาสอบถามแล้ว  และมีคำแนะนำทีมให้ไปศึกษา
ดูงานที่ รพ. 60พรรษาฯ จ. อุบลราชธานีค่ะ ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงนำเสนอผู้บริหารค่ะ  คือทาง
ทีมอยากได้ข้อมูลเบื้องต้นและคำแนะนำในการจัดตั้งคลีนิกค่ะ ทางทีมมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ
สูงมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 167. โดย : Email : [ Laongsri@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-03-19 11:47:58

เรียน อ.วัชรา ที่เคารพอย่างสูง
  รพ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ขอสมัครสมาชิก easy asthma clinic เนื่องจากจะเปิด clinic 
asthma
  ผู้สมัคร  1.นายแพทย์นิกร  บุญแทน   (แพทย์)
              2.ภญ.ดลฤทัย  บรรเจิดจิตต์    (เภสัชกร)
              3.นางละอองศรี  กันเพชร  (พยาบาล)
              4.นางจิราภรณ์  บุญท้าวราช   (นักกายภาพบำบัด)
              5.นางไพริน  ปินทะยา  (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)
 มีความประสงค์ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง easy asthma clinic 
 e-mail = Laongsri@hotmail.com  เบอร์มือถือ 081-0224341
ที่อยู่ รพ.จอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 259 หมู่ 2 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
50160  หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาล 053-341218 - 9 ต่อ 1123 Fax 053-341521


                                        ด้วยความเคารพอย่างสูง
                                         นพ. นิกร  บุญแทน

ความคิดเห็นที่ 168. โดย : Email : [ poppoppy@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-03-19 12:34:10

เรียน อ.วัชรา ที่เคารพอย่างสูง
  โรงพยาบาลบัวเชด จ.สุรินทร์ ขอสมัครสมาชิก easy asthma clinic เนื่องจากจะเปิด clinic 
asthma
  ผู้สมัคร  1.แพทย์หญิงนฤวรรณ  เนินทอง   (แพทย์)
              2.เภสัชกรบำรุง  จันทร์แก้ว         (เภสัชกร)
              3.นางสาวจุฑามาศ  นามม่วง       (พยาบาล)
              4.นางสาวบวรลักษณ์  บรรลือทรัพย์   (นักกายภาพบำบัด)
              5.นางสาวจิราพร  เรียงเงิน          (พยาบาล)
              6.นางสาวสุรีพร  รีรัตน์               (พยาบาล)
              7.นางสาวสุจิตรา  หอมเนียม       (พยาบาล)
 มีความประสงค์ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง easy asthma clinic 
 e-mail = poppoppy@hotmail.com  เบอร์มือถือ 089-8464172
ที่อยู่ รพ.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 221 หมู่ 4 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
  หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาล 044  579072  579076  579002 FAX  579072 ต่อ 105

ความคิดเห็นที่ 169. โดย : Email : [ watcha_b@kku.ac.th ] เมื่อเวลา :2010-03-24 13:32:56

เรียน อ.วัชราที่เคารพ  
 ขอสมัครเป็นสมาชิก สำหรับ รพ.เกาะคา จ. ลำปาง
ขอสมัครเป็นสมาชิกEasy asthma copd clinic 
สมาชิกทีม  1. น.พ.วิธวินท์ สว่างวงค์
                2. นางนฤชา เนตรวิชัย (พยาบาล)
                3. น.ส. วิรุณีย์ อินทรียงค์ (เภสัชกร)
                4. นายโอฬาร ธรรมริกุล (นักกายภาพบำบัด)  
                ขอแสดงความนับถือ
email:  naruchanat@yahoo.com Tel . 08-9951-0136 
                 และอยากขอร่วมสมัครเข้าอบรม easy asthma copd clinic  ครั้งที่ 4 ที่
พิษณุโลก อยากได้ตารางและกำหนดการอบรมด้วยคะ
                 ขอแสดงความนับถือ

ความคิดเห็นที่ 170. โดย : chakri kaeokumbong Email : [ kaeokumbong@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-03-31 11:07:37

เรียน อ. วัชรา
  รพ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ ขอสมัคร easy asthma clinic เพราะจะเปิด คลินิก  asthma เร็วๆนี้
  ผู้สมัคร 1)นายจักรี แก้วคำบ้ง  ขอ  usernameและ password  ด้วยครับ
                             ขอแสดงความนับถือ

ความคิดเห็นที่ 171. โดย : เมื่อเวลา :2010-04-26 00:49:45

เรียน อาจารย์วัชรา
 โรงพยาบาลคงขอตั้งคลินิกหอบหืดครับ
ผู้สมัคร นายอพทย์ภาณุวัฒน์ มหรรณพนที นายศุภชาติ สมมาตร (เภสัชกร) นายสามารถ 
เหลื่อมทองหลาง (พยาบาล) นางดลนภา เพชรพลอยนิล (พยาบาล)
ขอแสดงความนับถือ
ultraman_kubphom@hotmail.com 
tel 0872585767

ความคิดเห็นที่ 172. โดย : น.ส.ฮายาร์ต นิเดหะ Email : [ Ni_warn@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-05-25 15:49:04

เรียน น.พวัชรา ที่ เคารพ ด้วยทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 
ขอสมัคร Easy Asthma Clinic ค่ะ เดิมเปิดให้บริการผู้ป่วย COPD & Asthma Clinic แล้วค่ะ
 ตอนนี้ มีทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย 
1. นพ. อรรถพล จิตต์วิวัฒน์  
2. ภญ. ฮายาร์ต นิเดหะ 
3. นางสาวนิรมล อ่อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นางสาวอามีน๊ะ มะมิง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5. นางนุสรา  งามสกุลพิพัฒน์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6. นางสาวอามีเร๊าะ อาแว  พยาบาลเทคนิคปฏิบัติการ
7. นางหนูกร เจะมิง  ผู้ช่วยกายภาพบำบัด
มีความประสงค์ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งeasy asthma clinic ค่ะ
และอยากทราบกำหนดการเข้าร่วมประชุมครั้งถัดไป ขอ username and passward ด้วยค่ะ
                        ด้วยความเคารพอย่างสูง


ความคิดเห็นที่ 173. โดย : นางปัญจา ชมภูธวัช ID 44509-00002-16-5,นางจันทนา ประทุมอ่อน ID 34510-00617-921 Email : [ punjachom@yahoo.com ] เมื่อเวลา :2010-05-31 15:17:27

เรียน อ.วัชรา 
ด้วยโรงพยาบาลหนองพอก มีการดำเนินงานคลินิกโรคหอบหืด แต่ไม่มีการบันทึกข้อมูล
ผ่านโปรแกรม หอบหืด  ผู้รับผิดชอบงานซึ่งรับงานใหม่จึงขอ User name และ 
Password เพื่อบันทึกข้อมูลในโปรแกรมดังกล่าว

ความคิดเห็นที่ 174. โดย : เมื่อเวลา :2010-06-07 11:53:14

เรียน อ.วัชราขอสมัครสมาชิกให้ โรงพยาบาลลำสนธิ จ.ลพบุรี ผู้ประสานงาน วันเพ็ญ  ภูพรม 
Mobile 086-5529228 or 036-793561

รายชื่อผู้รับผิดชอบ
     1. นางสาวปิยพร  งามสถาพร      
     2. นางสาววันเพ็ญ ภูพรม      
     3. นางสุมาลี พรหมวงศ์ษา  
     4. นางอัชราภรณ์   ผลเต็ม       
     5. นายภัทระ  วิทยะเจษฏา  
     6. นางยุพิน  อินทรรักษา 
     7. นางสาวจุทามาศ พรจัตุรัส
   

ขอบพระคุณมากค่ะ  
 

ความคิดเห็นที่ 175. โดย : เมื่อเวลา :2010-06-08 15:37:59

เรียน  อาจารย์วัชรา
        โรงพยาบาลเสิงสาง จ.นครราชสีมา ขอสมัครสมาชิกค่ะ ติดต่อ 083-7292869
ิbobokunk@hotmail.com
1. พญ.นัฎกานท์   มะโนยานะ  
2. ภญ. วิภาวรรณ   การค้า  
3. พยาบาล  นางปัทมา   เศวตกนิษฐ์
4. พยาบาล  นางสาวจิราภรณ์   คล้ายนาค
5. กายภาพ  นางสาวกรีฑากร   ศรีวงษ์ชัย
จะเข้าอบรมในวันที่25 ส.ค53 ค่ะ ขอusername กับ password ด้วยค่ะ 
                     ด้วยความเคารพอย่างสูง      

ความคิดเห็นที่ 176. โดย : Email : [ nnittaya@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-06-09 11:27:21

ขอ usecer name กับ Passward  
ทีมสหสาขาวิชาชีพ รพ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ประกอบด้วย
1. พญ.หทัยชนก  อินต๊ะหล้า
2. ภญ.จันจิรา  ธรรมสถิตย์
3. นางนิตยา  เกียรติจิรภัทร   พยาบาลประจำคลินิก
4. นางจินตนา  ดอนลาว พยาบาลหอผู้ป่วยใน
5. นางสาวศิรินภา  กันทะลา  นักกายภาพบำบัด
ได้ขอไปดูงาน EAC รพร.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงรายเพื่อศึกษาระบบบริการและ
การจัดการข้อมูลของคลินิกโรคหืด จึงขอ username กับ Passward เพื่อจะเข้าระบบสมาชิก 
และสมัครเข้าร่วมการประชุม COPD วันที่ 14 กค. จ.พิษณุโลกค่ะนิตยา 089-8518057

 

ความคิดเห็นที่ 177. โดย : เมื่อเวลา :2010-06-14 12:14:51

เรียน  อาจารย์วัชรา
        โรงพยาบาลส่องดาว จ.สกลนคร  ขอสมัครสมาชิกค่ะ ติดต่อ 087-9488729
ิlunneeanek@yahoo.co.th
1. นพ. ประจักร  เหิกขุนทด
2. ภญ. ธาราทิพย์  คำธานี 
3. พยาบาล  นางอรัญญา  ชาญสมร
4. พยาบาล  นางลุนนี  ราชไชย 
                     ด้วยความเคารพอย่างสูง      
 

ความคิดเห็นที่ 178. โดย : Email : [ oic252@gmail.com ] เมื่อเวลา :2010-06-15 11:08:01

ขอลงทะเบียนร่วมสัมมนา Easy COPD Clinic Workshop ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 
ณ โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลกค่ะ  รพ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ จำนวน  4 คน) 
ดังนี้ 
1.ชื่อ-นามสกุล (นพ.พญ.)  นพ.พีรสันต์    ปั้นก้อง
2.ชื่อ-นามสกุล(พยาบาล)   นางเพชรรัตน์  ดีวิจิตร
3.ชื่อ-นามสกุล(พยาบาล)   นางสมรัก       ชักชวน
4.ชื่อ-นามสกุล (ภก.ภญ.)   น.ส.รุจิรัตน์    รินชุมภู 

ความคิดเห็นที่ 179. โดย : Email : [ oic252@yahoo.co.th ] เมื่อเวลา :2010-06-15 13:01:30

ขอสมัครสมาชิกคลินิกโรคหืดแบบง่าย  Easy Asthma Clinic 
(โรงพยาบาลตรอน อ.ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ )ขอสมัครเป็สมาชิกโครงการเครือข่าย Easy  
Asthma Clinic   รายชื่อสมาชิกทีม มีดังนี้
1.ชื่อ-นามสกุล (นพ.พญ.)  นพ.พีรสันต์    ปั้นก้อง
2.ชื่อ-นามสกุล(พยาบาล)   นางเพชรรัตน์  ดีวิจิตร
3.ชื่อ-นามสกุล(พยาบาล OPD) นางสมรัก       ชักชวน
4.ชื่อ-นามสกุล (ภก.ภญ.)   น.ส.รุจิรัตน์    รินชุมภู
5.ชื่อ-นามสกุล (นักกายภาพบำบัด) น.ส.วรารัตน์  ก่อเกิด  
6.ชื่อ-นามสกุล(พยาบาล ER )   น.ส.มะลิ       อิ่มเอิบ
7.ชื่อ-นามสกุล(พยาบาล Ward) นางสุภาวดี  ศรศิริ
ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 180. โดย : บุศยามาศ Email : [ namwanrx@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-06-16 10:25:41

ขอสมัครด้วยคนค่ะ แต่ตอนนี้ยังไม่มีทีม
ภญ.บุศยามาศ แก้วเกตุรัตนกุล
ภก.สุรเดช แสงวิสิทธิ์
โรงพยาบาลลาดยาว จ.นครสวรรค์
โทร 0840484208 056-385012 ต่อ 112

ความคิดเห็นที่ 181. โดย : Email : [ labhasalak@yahoo.co.th ] เมื่อเวลา :2010-06-16 15:43:32

โรงพยาบาลสุโขทัยเปิดคลินิก easy asthma cilnic ตั้งแต่ 2 มิ.ย.53 ขอ password แต่ยังไม่
ได้และจะขอเข้ารับการอบรมที่จังหวัดพิษณุโลก  ขอติดต่อกลับด้วยนะคะ
Tel 055-611782 ต่อ 1605

ความคิดเห็นที่ 182. โดย : บุศยามาศ Email : [ namwanrx@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-06-23 23:09:24

ถ้าไม่มีteam จะไปประชุมได้ไหมค่ะ รพ ลาดยาวสมัครไป ยังไม่ได้รับการตอบ ไม่มี 
password ค่ะ ขอบคุณค่ะ พอดีมีดีเทลของบริษัทยามาชวนไป ตอนนี้มีเภสัชกร 2 ท่านที่
สนใจ ติดต่อ ตาม ความคิดเห็น 183 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 183. โดย : ทีมงาน Asthma Clinic หางดง Email : [ tu1710@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-07-08 13:45:27

โรงพยาบาลหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดตั้งคลินิกโรคหืด จึงขอสมัคร
เป็นสมาชิกของโครงการ Easy  Asthma  Clinic ดังมีรายชื่อทีมดังต่อไป 
1. พญ.นลินทิพย์        ธรรมฤกษ์ฤทธ์      แพทย์
2. นพ.บัณฑิต            วันคำ                  แพทย์
3. นางสาวสุธาสินี       ไตติลานนท์          เภสัชกร 
4. นางสาวเดือนเพ็ญ   ไชยวงศ์               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5. นางนุจรีย์              หิรัญลลิต             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6. นางตรีรัตน์             ขัดกันทะ             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7. นางไพรินทร์           จันทร์ไชย           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 

ความคิดเห็นที่ 184. โดย : สมจิตร Email : [ aru_2518@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-07-12 16:10:50

โรงพยาบาลสุคิริน   อ.สุคิริน  อ.สุคิริน จ.นราธิวาส    มีความประสงค์จะจัดตั้งคลินิกโรคหืด จึง
ขอสมัคร เป็นสมาชิกของโครงการ Easy  Asthma  Clinic 
1. นพ.ภาสกร     วันชัยจิระบุญ              แพทย์
3. นางสาวธิติมา  สุขเกษม                   เภสัชกร 
4. นางสมจิตร    ไหมช่วย                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

เบอร์ติดต่อ   0812753236 

ความคิดเห็นที่ 185. โดย : สุกัญญา คำแปง Email : [ sukunyakopd@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-07-15 14:55:01

โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  มีความประสงค์จะจัดตั้งคลินิกโรคหืด จึง
ขอสมัครเป็นสมาชิกของโครงการ Easy  Asthma  Clinic ดังมีรายชื่อทีมดังต่อไป 
1. นพ.ศรีทน  ธิตะยา                แพทย์
2. น.ส.โสมิกา  คล่ำเงิน             เภสัชกร 
3. น.ส.วิภาดา  วสุวัฒนศรี          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นางวาสนา  เชิดชู                 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5. นางสุกัญญา  คำแปง             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6. น.ส.รุ้งกาญจน์  จันทร์สุคนธ์    นักกายภาพบำบัด
7. นางไพรินทร์           จันทร์ไชย           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  

ความคิดเห็นที่ 186. โดย : สุกัญญา คำแปง Email : [ sukunyakopd@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-07-15 15:18:21

โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  มีความประสงค์จะจัดตั้งคลินิกโรคหืด จึง
ขอสมัครเป็นสมาชิกของโครงการ Easy  Asthma  Clinic ดังมีรายชื่อทีมดังต่อไป 
1. นพ.ศรีทน  ธิตะยา                แพทย์
2. น.ส.โสมิกา  คล่ำเงิน             เภสัชกร 
3. น.ส.วิภาดา  วสุวัฒนศรี          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นางวาสนา  เชิดชู                 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5. นางสุกัญญา  คำแปง             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6. น.ส.รุ้งกาญจน์  จันทร์สุคนธ์    นักกายภาพบำบัด
7. นางไพรินทร์           จันทร์ไชย           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  

ความคิดเห็นที่ 187. โดย : สุกัญญา คำแปง Email : [ sukunyakopd@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-07-15 15:37:45

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อทีม
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  มีความประสงค์จะจัดตั้งคลินิกโรคหืด จึง
ขอสมัครเป็นสมาชิกของโครงการ Easy  Asthma /COPD Clinic ดังมีรายชื่อทีมดังต่อไป 
1. นพ.ศรีทน  ธิตะยา                แพทย์
2. น.ส.โสมิกา  คล่ำเงิน             เภสัชกร 
3. น.ส.วิภาดา  วสุวัฒนศรี          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นางวาสนา  เชิดชู                 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5. นางสุกัญญา  คำแปง             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6. น.ส.รุ้งกาญจน์  จันทร์สุคนธ์    นักกายภาพบำบัด

ความคิดเห็นที่ 188. โดย : ฐกร สุวัฒนภักดี Email : [ beerzero@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-07-20 00:12:58

โรงพยาบาลท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ขอสมัครเป็นสมาชิก Easy Asthma Clinic ด้วยครับ รายนาม
สมาชิกดังนี้ครับ
1. นพ.ฐกร สุวัฒนภักดี               แพทย์
2. ภญ.จิดาภา จำปาเงิน           เภสัชกร
3. นางพัชรศรี สุขจิตต์              พยาบาล

ความคิดเห็นที่ 189. โดย : นาฏยา บุญโท Email : [ yarinda_khing@windowslive.com ] เมื่อเวลา :2010-07-21 11:46:23

โรงพยาบาลสามเงาต้องการสมัครเป็นสมาชิก Easy  asthma clinic  ประกอบด้วย
1. นพ.บุพเพ  สุวรรณปัญญา  แพทย์
2. นางนาฏยา  บุญโท   พยาบาล
3. เภสัชกร   อีก  ท่าน
ติดต่อ 08-3629-0992  โรงพยาบาลสามเงา  ม.4 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
เบอร์โทรศัพท์ รพ. 055-549257,8 ต่อ 111 โทรสาร 055-549257,8 ต่อ 117
                      ขอแสดงความนับถือ

ความคิดเห็นที่ 190. โดย : เมธี สุวรรณรักษ์ Email : [ mayrx55@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-07-28 14:51:04

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  มีความประสงค์จะจัดตั้งคลินิกโรคหืด 
จึง
ขอสมัครเป็นสมาชิกของโครงการ Easy  Asthma  Clinic โดยมี ภก.เมธี  สุวรรณรักษ์  
เภสัชกร เป็นผู้ประสานงาน และอยู่ระหว่างจัดตั้งทีมงานครับ

ความคิดเห็นที่ 191. โดย : นางสาววาสนา สร้อยสน Email : [ nataree2000@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-08-09 14:26:05

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนา Easy COPD Clinic 
Workshop ในวันที 25 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพมหา
นคร ประกอบด้วย
1. นางสกุณา  เนียมเงิน  พยาบาลวิชาชีพ 6 ว
2. นายรุจิโรจน์  ใบมาก เภสัชกร 6 ว
3. น.ส.ทัศนีย์  พงษ์แขก พยาบาลวิชาชีพ 4
4. น.ส.อัญชลี ไพศรี พยาบาลวิชาชีพ 4

ความคิดเห็นที่ 192. โดย : kom Email : [ erisa-ll@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-08-16 13:39:26

รพ.สันติสุข จ.น่าน ขอสมัครเป็นสมาชิกโครงการ Easy  Asthma  Clinic โดยมีรายชื่อดังนี้
1.พญ.เรือนขวัญ  กัณหสิงห์(ผอก.รพ.สันติสุข)
2.นางนิโลบล  เลิศดำรงสิทธิ์(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
3.นางสาวพรทิพย์  ธีระวานิชยกุล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
4.นางสาวกนกศรี  เชื้อหมอ(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
5.นางสิริลักษณ์  ธนะถุง(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
ขอขอบคุณมากค่ะ 
054-767045ต่อ111

ความคิดเห็นที่ 193. โดย : เสาวณีย์ Email : [ saowanee_86@yahoo.com ] เมื่อเวลา :2010-08-25 11:42:08

โรงพยาบาลเหนือคลอง จ กระบี่ ขอสมัครเป็นสมาชิกโครงการ Easy  Asthma  Clinic โดยมี
รายชื่อดังนี้
1.พ. ณัฐพล เหมทานนท์(ผอ รพ.เหนือคลอง)
2.นางเสาวณีย์ จรเจนเกียรติ (เภสัชกรชำนาญการ)
3.นางอัจฉราพร กิ่งเล็ก(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
ขอขอบคุณมากค่ะ 
E-mail ขอ password และวันร่วมอบรมด้วยนะคะ
saowanee_86@yahoo.com, 075-636596 ต่อ 105, 081-5368878, โรงพยาบาลเหนือ
คลอง อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ 831000

ความคิดเห็นที่ 194. โดย : เมื่อเวลา :2010-09-01 15:22:58

โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ต. ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  มีความประสงค์ และกำลังจะ
จัดตั้งคลินิกโรคหืด ประกอบด้วย แพทย์  พยาบาล OPD  พยาบาล ER  พยาบาล IPD เภสัชกร
ขอสมัครเป็นสมาชิกของโครงการ Easy  Asthma  Clinic 
โดยมี ภญ. สมศรี ฉันทสุวรรณกุล
เภสัชกร เป็นผู้ประสานงาน และอยู่ระหว่างการจัดตั้งทีมงาน  
ขอขอบคุณมากค่ะ 
E-mail ขอ username ,password คะ
wabsri@hotmail.com, 0841397399
โรงพยาบาลประชาธิปัตย์  0-2567-4248 ,0-2567-4048 ต่อ 403 


ความคิดเห็นที่ 195. โดย : อรพินธุ์ Email : [ ora_nurse@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-09-03 12:19:22

โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ขอสมัครเป็นสมาชิก
Easy Asthma 
Clinic โดยมีสมาชิกดังนี้
1.พญ นพนันท์  เฉลิมโรจน์
2.ภญชโนรัตน์  สุวัณเวทิน
3.นางสาวเกศแก้ว  เจริญสุขโสภณ    พยาบาลแผนกผู้ป่วยใน
4.นางสาวอรพินธุ์  ขันตี พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 196. โดย : เมื่อเวลา :2010-09-08 00:14:58

โรงพยาบาลส่องดาว  จ  สกลนคร  ขอสมาชิก Easy Asthma Clinic ดังมีรายชื่อสมาชิกทีมดัง
นี้
1. นพ  ประจักร  เหิกขุนทด
2. ภญ ธาราทิพย์  คำธานี
3. นางบุญสว่าง  พิลาโสภา  พยาบาลวิชาชีพ
4. นางขวัญทิพย์  อุปรีย์   พยาบาลวิชาชีพ
5. นางลุนนี  ราชไชย พยาบาลวิชาชีพ

ความคิดเห็นที่ 197. โดย : วาสนา เกตุมะ Email : [ wiroteketma397@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-09-10 09:59:49

ขอสมัครสมาชิก Easy Asthma  clinic
โดยมีสมาชิกดังนี้

1. นางวาสนา  เกตุมะ
2.นาง สินีนาฎ  วิจิตรพงษา

ความคิดเห็นที่ 198. โดย : Email : [ watc669@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-09-17 00:24:24

ร.พ. ยโสะร สนใจสมัครสมาชิก ทำอย่างไรคะ Click เข้าหน้าสมคมัครสมาชิกแล้วกรอกข้อมูล
ไม้ได้

ความคิดเห็นที่ 199. โดย : แสงทอง Email : [ sang_pink@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-10-02 21:52:28

เรียน อ.วัชรา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย สนใจสมัคร
สมาชิก ตอนนี้ที่โรงพยาบาลกำลังจะจัดตั้ง asthma clinic   มีความประสงค์จะจัดตั้งคลินิกโรค
หืด จึงขอสมัครเป็นสมาชิกของโครงการ Easy  Asthma  Clinic โดยมี ภญ.แสงทอง พะนะ
ลา เภสัชกร เป็นผู้ประสานงาน และอยู่ระหว่างจัดตั้งทีมงานครับ แต่ยังไม่มีทีม 

ความคิดเห็นที่ 200. โดย : เมื่อเวลา :2010-10-07 11:38:38

โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย ขอสมัครเป็นสมาชิกโครงการเครือข่าย Easy  Asthma 
Clinic   รายชื่อสมาชิกทีม มีดังนี้
1.นพ.พัฒนพงษ์  มงคลแก่นทราย
2.น.ส.ประไพพิศ สิทธิยศ(พยาบาลวิชาชีพ)
3.นายอดิศักดิ์  สุวรรณรินทร์


ความคิดเห็นที่ 201. โดย : น.ส.วิไลวรรณ ศรีวิชัย Email : [ painurse@windowslive.com ] เมื่อเวลา :2010-10-08 23:08:22

โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอสมัครเป็นโครงการเครือข่าย Easy Asthma clinic 
รายชื่อสมาชิกทีม มีดังนี้
1.นพ.วรัญญู จำนงค์ประสาทพร
2.น.ส.วิไลวรรณ ศรีวิชัย (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
3.น.ส.ปาวีณา สุขก๋า  (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
4.นายพุทธิภณ ไชยพรหม (เจ้าหน้าที่กายภาพ)

ความคิดเห็นที่ 202. โดย : เมื่อเวลา :2010-10-11 12:54:34

โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ขอสมัครสมาชิกโครงการเครือข่าย Easy Asthma, 
COPD Clinic มีรายชื่อสมาชิกทีม ดังนี้
  1. น.พ.ศราวุธ นุกูลอุดมพานิชย์ 
  2. นางอัญชลี แสนพรม (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
  3. นางศิริจิต เนติภูมิกุล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
  4. นายบุญศักดิ์ อ่อนลิ้ม (เภสัชกรชำราญการ)
  5. นายทนุสินธิ์ สีวิลัย (นักกายภาพบำบัด)
  6. นางสาวนภัส ทับกล่ำ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

ความคิดเห็นที่ 203. โดย : อรพินธุ์ Email : [ ora_nurse@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-10-13 13:50:25

โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ขอสมัครเป็นสมาชิก
Easy Asthma 
Clinic โดยมีสมาชิกดังนี้
1.พญ นพนันท์  เฉลิมโรจน์
2.ภญชโนรัตน์  สุวัณเวทิน
3.นางสาวเกศแก้ว  เจริญสุขโสภณ    พยาบาลแผนกผู้ป่วยใน
4.นางสาวอรพินธุ์  ขันตี พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกขอบคุณค่ะ 

ความคิดเห็นที่ 204. โดย : Email : [ nongyainana@yahoo.com ] เมื่อเวลา :2010-10-13 14:29:59

โรงพยาบาลหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ขอสมัครเข้าร่วมโครงการ 
Easy Asthma Clinic     โดยมีสมาชิกดังนี้
1. พญ. แววดาว  พิมลธเรศ
2. ภญ. กนกวรรณ  กำลังพัฒนา
3. นางกัลยา  จันทร์จำรูญ
4. นางรัชฎาพร  ประสงค์

ความคิดเห็นที่ 205. โดย : Email : [ t_panboong@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-10-24 15:55:18

สวัสดีค่ะ  อาจารย์   โรงพยาบาลน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์  ขอสมัครสมาชิก ค่ะ
รายชื่อทีมมีดังนี้

นพ.เริงศักดิ์   สิงห์กาญจนโรจน์
ภญ.ราตรี    มุ่นเชย
นางจูฑารัตน์  ติณราช  (พยาบาล)
นส.พยง  ทองคำนุช  (พยาบาล)  
นางเรณู  รองคำภีร์ (พยาบาล)
นส.วีร์วิกา   คำบ้านฝาย(พยาบาล)
นายชาญยุทธ  ชนะจน (พยาบาล)
นางสุภาพร  สารหล้า ( โภชนากร ) 
นส.มณัรัตน์  คำเพ็ง ( นักกายภาพบำบัด )
และขอสมัครสมาชิกค่ะ ช่วยตอบกลับด้วย ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 206. โดย : Email : [ oic252@yahoo.co.th ] เมื่อเวลา :2010-10-28 14:17:23

เรียน อ.วัชรา บุญสวัสดิ์
โรงพยาบาลตรอน  อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ขอสมัครสมาชิก easy asthma clinic (เพื่อจัดตั้ง 
Clinic COPD-Asthma )ใน รพ. โดยมีสมาชิกดังต่อไปนี้ครับ 
1. นพ.พีระสันาต์  ปั้นก้อง      แพทย์
2. ภญ.รุจิรัตน์  รินชุมภู         เภสัชกร
3. นางสมรัก  ชักชวน           พยาบาลวิชาชีพ งานผู้ป่วยนอก
4. นางเพชรรัตน์  ดีวิจิตร       พยาบาลวิชาชีพ งานผู้ป่วยนอก

สถานที่ตั้ง    : โรงพยาบาลตรอน เลขที่ 251 ม.2 ต.บ้านแก่ง อตรอน จ.อุตรดิตถ์
โทรศัพท์   : 0-55825-859, 086-2001824 

ความคิดเห็นที่ 207. โดย : Email : [ oill1965@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-10-29 13:17:12

เรียน อ.วัชรา บุญสวัสดิ์
โรงพยาบาลตะโหมด  ขอสมัครสมาชิก easy asthma clinic (เพื่อจัดตั้ง 
Clinic COPD-Asthma )ใน รพ. โดยมีสมาชิกดังต่อไปนี้ครับ 
1. นพ.กวิตม์   ซื่อมั่น           แพทย์
2. ภญ.วนรัตน์  จิตดำริห์      เภสัชกร
3. นางเพียงเพ็ญ  ภัยชำนาญ         พยาบาลวิชาชีพ งานคลินิกNCD
4. นางสมใจ       นกยูงทอง          พยาบาลวิชาชีพ งานคลินิกNCD

สถานที่ตั้ง    : โรงพยาบาลตะโหมด  เลขที่29 ม.1ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  93160

ความคิดเห็นที่ 208. โดย : Email : [ puk-parichat@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-11-02 01:05:26

เรียน อ.น.พ.วัชรา บุญสวัสดิ์
ดิฉัน นางปาริชาติ บุษดี นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน ปี 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาคพิเศษ) ปฏิบัติที่กลุ่มงาน
เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลอาจสามารถ  อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ขอสมัคร
สมาชิก easy asthma clinic และขออนุญาตนำแนวทางEAC ไปประยุกต์ใช้ในงานชุมชน )
เพื่อประกอบการเรียน ในวิชาการศึกษาอิสระ ในปีการศึกษา 2553 นี้ ขอบคุณค่ะ


สถานที่ตั้ง    : โรงพยาบาลอาจสามารถ เลขที่ 1 ม.15 ตอาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.
ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์   : 043-599074 ต่อ211 ,084-7842102

ความคิดเห็นที่ 209. โดย : นางนารีรัตน์ ชายวงศ์ Email : [ nareerat.ch@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-11-03 11:34:00

เรียนอาจารย์ นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
รพ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ขอสมัครสมาชิก Easy Asthma Clinic  เพื่อจัดตั้งคลินิคพิเศษในรพ.มี
สมาชิกดังนี้ค่ะ
1. พญ.พัทธ์ธิดา  จินตนปัญญา   แพทย์
2. ภก.สมหมาย  ฮั้นเหย็ก          เภสัชกร
3.นางนารีรัตน์  ชายวงศ์            พยาบาลวิชาชีพ
4.นส.อัจจิมา  ธวัชธาดา            พยาบาลวิชาชีพ
ที่ตั้ง  รพ.ทุ่งหว้า  50 ม. 8 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล  074 -789165 #205


ความคิดเห็นที่ 210. โดย : เมื่อเวลา :2010-11-04 13:09:16

เรียนอาจารย์ นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
รพ.สต.ขามเรียง ขอสมัครเป็นสมาชิกสมัครค่ะ
นางรัตน์สิรินพร นาสุริวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข
นางกาญจนา โมในยกุล พยาบาลวิชาชีพ
ที่ตั้ง ม.15 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหสารคาม 043-754774

ความคิดเห็นที่ 211. โดย : Mr. Narathip Singhaprasert, R.Ph. Email : [ narathips@yahoo.com ] เมื่อเวลา :2010-11-08 19:36:25

เรียนอาจารย์วัชราที่เคารพ
ถ้าโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ต้องการสมัครเข้าร่วม จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
ถึงจะมี User name and password ครับ 
รบกวนตอบกลับด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 212. โดย : Email : [ sirilak19@hotmail.co.th ] เมื่อเวลา :2010-11-24 21:09:56

เรียนอาจารย์ วัชรา 
ดิฉัน นางศิริลักษณ์ ภูนาสี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำที่ตึกอายุรกรรม
แต่ปีนี้ได้รับหน้าที่รับผิดชอบงานหอบหืด และต้องออกไปช่วยงานของคลีนิคหอบหืดของ OPD
และแพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี  แพทย์หัวหน้าแผนกอายุรกรรมต้องการให้ดิฉันผู้รับผิดชอบ
งานต้องเตรียมผู้ป่วยก่อนเข้าห้องตรวจ โดยเฉพาะการวัดจากเครื่อง spiromisty ดิฉันจึงขอ
รบกวนขอสมัครเป็นสมาชิก และขอความกรุณาอาจารย์อนุญาตให้ดิฉันได้เข้าไปดูงานที่คลีนิ
คในวันที่อาจารย์ออกตรวจคลีนิคหอบหืดและดิฉันขอเรียนรู้งานอยู่จนสามารถกลับมาทำงานที่
คลีนิคหอบหืดของโรงพยาบาลมหาสารคามได้ถูกต้องและสมบูณร์แบบ สมกับเป็นเครือข่าย
ของ Easy Asthma Clinic
                                   จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์
                                                                               นาง ศิริลักษณ์ ภูนาสี
                                                                                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รบกวนอาจารย์ตอบกลับด่วนด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 213. โดย : วัชรา บุญสวัสดิ์ เมื่อเวลา :2010-11-24 22:14:19

ยินดีครับ วันพฤหัสเช้่า 800-1300 โทรนัดกับจุ้ย 0813201102

ความคิดเห็นที่ 214. โดย : นพ.กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา Email : [ kusak2005@yahoo.com ] เมื่อเวลา :2010-12-20 17:10:12

เรียน อ.วัชรา บุญสวัสดิ์
รพ.บางกล่ำ จ.สงขลา สมาชิกลำดับที่ 0348 รพ.บางกล่ำ สหัส สปสช.11399 อ 
Username+password และตารางอบรมใหม่อีกครั้ง เพื่อจะได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลและขอ
สนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.ต่อไป โดยมีรายชื่อทีมงานดังนี้
แพทย์ นพ.กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา
เภสัช   น.ส. อุบล ชาติกระพันธ์
พยาบาล นางพรทิภา เสนชู, นางจิราวรรณ ตาแก้ว
ด้วยความนับถือ
นพ.กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา


ความคิดเห็นที่ 215. โดย : เมื่อเวลา :2010-12-21 20:30:27

username password ใช้ของเดิมได้
เรื่องเงินให้ติดต่อสปสช เขต
การอบรมของสปสช เหลืออีกครั้งที่พิษรุโลก วันที่ 4 มค

ความคิดเห็นที่ 216. โดย : Email : [ ningsingy@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-12-22 10:49:27

โรงพยาบาลละหานทราย เข้าอบรม 21 ธค ที่ผ่านมา เข้าlogin ตามรหัส แล้ว ไม่สามารถเปิด
ใช้งานหน้าแบบฟอร์มต่างๆได้เลยคะ หน้าจอขึ้นว่า ท่านยังไม่ได้ Login เข้าใช้งาน 
หากท่านเป็นสมาชิกของ MyKKU.NET โปรด  เพื่อเข้าใช้งาน 
หากท่านเป็นผู้มาเยือน เราต้องขออภัยที่ไม่สามารถเปิดให้ใช้งานส่วนนี้ได้   
[ ติดต่อคณะทำงาน ] 

ความคิดเห็นที่ 217. โดย : สมัครสมาชิกค่ะ Email : [ Daun_gt@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2010-12-26 14:00:00

สมัครสมาชิกค่ะอาจารย์โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
1.นส.พัชนี  ศิริจันทร์  พยาบาลวิชาชีพ
2.นางดวงตะวัน ภูมลี พยาบาลวิชชาชีพชำนาญการ
3.เภสัชกรพิชิต  ตรีไตรสิทธิ์  เภสัชกรปฏิบัติการ
4.นพ.จิระวัตร  วิเศษสังข์  นายแพทย์ปฏิบัติการ

ความคิดเห็นที่ 218. โดย : เมื่อเวลา :2011-01-05 15:26:40

ขอสมัครสมาชิกครับผม จาก รพ.ร่มฉัตร จ.นครสวรรค์
1. นพ.พิสุทธิ์ สุทธิศิริกุล
2. ภก.ปิยะฉัตร ซอยชนะวัฒนา
3. น.ส สุทธิดา พุทธปราณี
email: piyachamp@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 219. โดย : เมื่อเวลา :2011-01-05 15:27:01

ขอสมัครสมาชิกครับผม จาก รพ.ร่มฉัตร จ.นครสวรรค์
1. นพ.พิสุทธิ์ สุทธิศิริกุล
2. ภก.ปิยะฉัตร ซอยชนะวัฒนา
3. น.ส สุทธิดา พุทธปราณี
email: piyachamp@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 220. โดย : Email : [ samphao_2010@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2011-01-11 17:32:24

ขอสมัครสมาชิกด้วยครับ  พหลฯ 58 คลินิกเวชกรรม   สายไหม  กทม.

ความคิดเห็นที่ 221. โดย : เมื่อเวลา :2011-01-27 17:21:42

มัครสมาชิกasthma  ยังไม่ได้เลย  ทำงั้ยดีค่ะ  ตอบที  อยากลงข้อมูลในprogramแล้วค่ะ ร.
พปทุมราช จ.อำนาจ

ความคิดเห็นที่ 222. โดย : Email : [ kwang_med9@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2011-02-02 13:30:10

ขอสมัครสมาชิกค่ะ รพ. ห้วยเกิ้ง จ. อุดรธานี
1. พญ. สุวิชชา รุจิราศรีรัตน์
2. ภก. ศิริชัย ระบาเลิศ
3. นางสาววิลาวัลย์ ภูทองจันทร์
4. นางอรทัย รามศิริ

email : kwang_med9@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 223. โดย : เมื่อเวลา :2011-03-04 15:00:32

โรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
1. พญ.พิชญ์ธินันท์ จิรัชยโชติ นายแพทย์
2. ภก.พิสิษฐ์ ชุมสินเรืองชัย   เภสัชกร
3. สุภัทธา ดวงจิตร์               พยาบาลวิชาชีพ
4.ยุพา      ฉันท์เรืองรัตน์       พยาบาลวิชาชีพ
5.สุชาดา   จริงจัง                พยาบาลวิชาชีพ
Email: bangsaihospital@hotmail.com
ขอสมัครสมาชิก Easy asthma clinic ค่ะ 

ความคิดเห็นที่ 224. โดย : Email : [ hunlert@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2011-03-11 09:00:15

โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
1.พญ.พันธุ์ภิรมย์ จิรกิจอนุสรณ์ 
2.นส.สมพร หุ่นเลิศ
3.นส.อริสรา ไตรอุดมศรี
3.นางอำภา กิตติเดชาชัย
4.นส.สุธิดา เหล่าประดิษฐ์
ขอสมัครสมาชิก Easy Asthma Clinic
E-mail: hunlert@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 225. โดย : Email : [ H.nongnuch_opd_@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2011-03-18 14:49:54

ขอสมัคร  เป็นสมาชิก จากสถาบันโรคทรวงอก (opd  chest )
1. พ.ญ เปี่ยมลาภ  แสงสายันต์
2. พ.ญ กิตติมา     บ่างพัฒนาศิริ
3. พ.ญ กัลยา       ปัญจพรผล
4. นางนงนุช        หอมขจร      พยาบาลวิชาชีพ   
5. นางพจนา        หลุยเจริญ     พยาบาลวิชาชีพ
6. นางสาววรวรรณ เข็มจันทร์    พยาบาลวิชาชีพ 
7. นางสาวดุจเดือน  เมธสุทธิ์    พยาบาลวิชาชีพ 


ความคิดเห็นที่ 226. โดย : ธันยาภัทร์ ทรงศิล เมื่อเวลา :2011-03-22 09:13:00

ทางเครือข่ายจะส่ง PASSWORD ให้ท่านทาง E-Mail ค่ะ หากท่านไม่ได้รับ  รบกวน
โทร. 085 - 0066966  ค่ะ ในวัน เวลา ราชการ  ยกเว้นวันพฤหัสบดีงดรับโทรศัพท์ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 227. โดย : Email : [ Halsura@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2011-10-11 10:31:03

ขอสมัครเป็นสมาชิก EASY ASTHMA CLINIC ค่ะ
โรงพยาบาลจะแนะ จ.นราธิวาส
1.นพ.นิฟะห์มี หะยีนิเลาะ  นายแพทย์
2.ภญ.ฮัลซูรา ยีตาเฮ       เภสัชกร
3.น.ส.ตักวา  ลาเต๊ะ        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4.น.ส.ซูซาน่า สะอะ        พยาบาลวิชาชีพ
E-MAIL : Halsura@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 228. โดย : Email : [ jee2511@gmail.com ] เมื่อเวลา :2011-11-04 04:42:22

ขอสมัครสมาชิก Easy asthma Clinic  จาก รพ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
1. นพ.อารักษ์ นิติคุณเกษม
2. นางฉวีวรรณ ทองสาร
3. นางทัศนีย์  คำรณฤทธิศร

ความคิดเห็นที่ 229. โดย : จตุพร อโณทยานนท์ Email : [ hiddendragon014@gmail.com ] เมื่อเวลา :2011-11-18 14:42:25

เรียนอาจารย์ นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
รพ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ขอสมัครสมาชิก Easy Asthma Clinic  
มีสมาชิกดังนี้ค่ะ
1. พญ วิลาวรรณ สานต๊ะ
2. พญ สุชายา จีรานุโกศล
3. นางสุจินดา ชำนาญมิตร 
4. ภญ จตุพร อโณทยานนท์
ขอขอบคุณมากค่ะ 
E-mail ขอ username ,password ค่ะ
hiddendragon014@gmail.com, 0868189454

ความคิดเห็นที่ 230. โดย : ยุทธนา Email : [ four1000smiles@gmail.com ] เมื่อเวลา :2012-04-12 10:15:36

เรียนอาจารย์ นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
รพ.สุขสำราญ จ.ระนอง ขอสมัครสมาชิก Easy Asthma Clinic  
มีสมาชิกดังนี้ครับ
1. นายแพทย์ถาวร  สาลี    นายแพทย์ปฏิบัติการ
2. นางพรรณิภา  ทางทอง       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. นางสาววัณนา มงกุฎสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นางศิริรัตน์   เกิดสุวรรณ     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5. นายชานนท์  แซ่จ้ง     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6. นางสาวสุพิญญา   คงเจริญ    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7. นางเนาวรัตน์  เจียรวิวัฒน์วงศ์   นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
8. นางสุชาดา  ประเสริฐดำ    เภสัชกร ปฏิบัติการ
9. นายยุทธนา  ชิดเอื้อ   พยาบาลวิชาชีพ ผู้รับผิดชอบงาน
โทรศัพท์ 0899092351 และ 08160616296
E-mail four1000smiles@gmail.com 
ขอ username ,password
ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 231. โดย : คลินิกแพทย์เวชกรรม Email : [ clinic_15184@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2012-10-10 10:21:08

เรียนอาจารย์ วัชราที่เคารพคลินิกแพทย์เวชกรรม เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก Easy Asthma Clinic 
มีสมาชิกดังนี้
1.แพทย์หญิงวิชญา เทียนทองดี
2.นางสาวสุพัตรา  บัตรสูงเนิน นักสาธารณสุข
3.นางเบญจวรรณ  รัตกุล เจ้าหน้าที่
4.นางสาวสุกัญญา ผลโพธิ์เชิญแสดงความเห็น

คำตอบ หรือ ข้อคิดเห็น
Verify text
ตอบกระทู้ โดย คุณ
Email
แนบ File หรือ รูปภาพ

โปรดตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ และไม่มีช่องว่าง
 

ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ประพันธ์บทความหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
ผู้ประพันธ์บทความนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น